Perheentalo etsii uusia tiloja

Arvostetun Joensuun Perheentalon toiminnalle haetaan uusia tiloja. Tarkoituksena on löytää perheiden tarpeita ja kaikkia kävijöitä ja toimijoita paremmin palvelevat tilat. Perheentalo on toiminut Joensuussa jo kymmenen vuotta. Toimintaa on tarkoitus jatkaa mahdollisimman keskeytymättömänä muutosta huolimatta. ”Etsimme Joensuun keskustasta tiloja, jotka vastaavat paremmin tämän päivän tarpeisiin. On ehdottoman tärkeää, että tilat ovat esteettömät kaikille perheille. Lisäksi olemme kuulleet vanhempien toiveen, että lapset kaipaavat laajemmin tilaa toiminnalliselle tekemiselle, kuten liikkumiselle”, tiivistää Pelastakaa Lapset ry:n Perheentalon suunnittelija Mia Ylhäinen.

Perheentalo on joensuulaisille lapsille ja lapsiperheille tärkeä hengähdystä ja tukea tarjoava yhteisötalo arjen keskellä. Talo on avoinna kaikille alueen lapsiperheille ja toiminta on osallistujille maksutonta. 10-vuotisen polkunsa aikana Perheentalolla on kohdattu perheitä yli 220 000 kertaa. Perheentalon toimintaa hallinnoi Pelastakaa Lapset ry ja erilaisia sisältöjä lapsiperheiden tarpeisiin toteutetaan 30 yhteistyökumppanin voimin. Perheentalon toimintaa rahoittaa Joensuun kaupunki, STEA ja Pelastakaa Lapset ry lahjoitusvaroin.

Uusista, mahdollisesti Perheentalon toimintaan sopivista toimitiloista voi olla yhteydessä kehittämispäällikkö Anne-Maria Saaristoon.

Anne-Maria Saaristo

Kehittämispäällikkö

Lisätietoja:

Mia Ylhäinen

Suunnittelija

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.  Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -liikettä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: pelastakaalapset.fi