Yhteistyötahot

Kuvassa Perheentalon leikkihuone. Taustalla näkyy leikkikeittiö ja matala pöytä ja kaksi tuolia. Etualalla osa leikkiautomattoa, jonka päällä kaksi leikkiautoa peräkkäin.

Yhdessä perheiden parhaaksi

Perheentalo on Perhekeskuksen virallinen kohtaamispaikka. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä laajan yhteistyöverkoston kanssa. 

Perheentalo osana Perhekeskusta

Perheentalo on perhekeskuksen virallinen kohtaamispaikka. Perhekeskus on palveluverkosto, jonka tavoitteena on edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia tukemalla vanhemmuudessa, parisuhteessa tai erotilanteessa. Perhekeskus myös mahdollistaa varhaisen tuen saamisen. Perhekeskuksen palvelut sijoittuvat eri puolille kaupunkia. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. 

Kohtaamispaikat, kuten Perheentalo, ovat keskeinen osa perhekeskusta, sillä ne mahdollistavat vertaistuen ja yhteisöllisyyden. Lisäksi ne edistävät oikea-aikaista avun ja tuen saamista. 

Toimiessamme osana perhekeskusverkostoa olemme voineet tarjota perheille aiempaa monipuolisempia palveluja ja päässeet vaikuttamaan perheiden hyvinvointiin alueellamme.

Yhteistyötahomme

Perheentalon toimintaa toteutetaan yhteistyössä laajan, erilaisista toimijoista koostuvan yhteistyöverkoston kanssa kumppanuusperiaatteella. Toimijaverkostoon kuuluu noin 30 eri toimijatahoa, joiden kanssa teemme yhdessä työtä alueemme lapsiperheiden hyväksi. 

Perheentalon yhteistyökumppanina toimivat tahot järjestävät Perheentalolla ryhmätoimintaa iltaisin ja viikonloppuisin, ja joskus myös talon aukioloaikoina.

Honkalampi-säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus

Honkalampi-säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus eli Perpe-keskus toimii neurologisten, neuropsykiatristen ja sosiaalisen kehityksen teemojen parissa. Diagnoosia tai lähetettä ei tarvita.

Siun sote

Siun soten lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja palveluja ovat muun muassa neuvolapalvelut, koululaisten ja opiskelijoiden palvelut sekä varhaisen tuen palvelut, kuten perhetyö ja kotipalvelu. Neuvolaan voi varata ajan puhelinpalvelusta tai nettiajanvarauksella. Siun sote tekee Perheentalolla jalkautuvaa työtä. 

Liekku ry

Liekku ry on vapaaehtoisvoimin toimiva vanhemmuuden vertaistukiyhdistys. Liekku tarjoaa yhdessä tekemistä, harrastamista ja olemista, tukea ja neuvontaa sekä doula- ja vuokraamotoimintaa. Ohjelman suunnittelun lähtökohtana ovat ajankohtaiset toiveet ja perheiden tarpeet.

Joensuun Perheasiain neuvottelukeskus

Kaipaatko apua parisuhteen ja perhe-elämän ongelmiin tai tukea erotilanteessa? Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksessa puolisot voivat tulla keskustelemaan perheneuvojan kanssa yhdessä tai erikseen. Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa muun muassa terapeuttista keskusteluapua sekä perheasioiden sovittelua. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja Joensuun paikallisyhdistys 

MLL:n Järvi-Suomen piiri tarjoaa lapsiperheille tukihenkilötoimintaa (kavereita, perhekummeja ja ystäviä maahanmuuttajaäideille) sekä vertaisryhmiä. Piiri kouluttaa niin vapaaehtoisia kuin ammattilaisia.

MLL:n Joensuun paikallisyhdistys järjestää mm. Perhekahvila-toimintaa. 

Joensuun kaupunki

Joensuun kaupunki tukee Perheentalon toimintaa. 

Pohjois-Karjalan Martat

Pohjois-Karjalan Martat ry järjestää maksuttomia kursseja, luentoja ja yksilöneuvontaa arjen teemoista pikkulapsiperheille. 

Sanaratas ry

Sanaratas ry on sanataidekasvatusta tukeva ja kehittävä järjestö, joka levittää sanataideharrastusta ja luo sille pysyvää toimintaverkostoa. Sanaratas järjestää sanataideryhmiä Joensuun kansalaisopiston kanssa vauvasta alkaen ja sanataideleirejä kolmivuotiaista alkaen sekä sanataidetyöpajoja yleisötapahtumissa ja sanataidekoulutusta. Sanaratas tekee yhteistyötä kuntien, Vaarakirjastojen ja eri järjestöjen kanssa. 

Joensuun Pelastakaa Lapset ry

Joensuun Pelastakaa Lapset ry on paikallisyhdistys, joka järjestää lapsille ja lapsiperheille toimintaa, kuten erilaisia pienryhmiä, kerhoja ja perheretkiä. Lisäksi yhdistys on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa, jonka kautta Pelastakaa Lapset tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

ViaDia Joensuu ry/Lähiötalo

ViaDia Joensuu ry:n Lähiötalo on kohtaamispaikka kaikille lapsiperheille Rantakylässä. Lähiötalo on avoinna pääsääntöisesti arkisin klo 9:30–14 ja lisäksi talolla järjestetään tapahtumia, ryhmiä ja retkiä. Toiminnan tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia ja maahan muuttaneiden perheiden kotoutumista.