Läromedelsstöd

Nuori tietokoneella kirjastossa.

Likvärdiga möjligheter till studier 

Läromedelsstödet beviljas unga som studerar på andra stadiet, till kostnader för studierna. Studierna på andra stadiet är nu enligt lag avgiftsfria. Men materialet och utrustningen som skolorna tillhandahåller täcker inte på alla områden helt de behov som uppstår i samband med studierna. Det finns fortfarande kostnader som ungdomarna själva måste stå för. 

”Läromedelsstödet gör det möjligt för mitt barn att gå vidare med sina studier, sitt liv och sina drömmar, mot en framtid som vuxen.” 

Med läromedelsstödet kan vi stöda anskaffningen av till exempel läroböcker, bärbar dator, eller verktyg och material som utgör en väsentlig del i yrkesinriktade studier. Det är också möjligt att behovsprövat få stöd för utgifter i samband med studieutflykter och -resor eller skolevenemang. 

Du kan ansöka om läromedelsstöd direkt av Rädda Barnens lokalförening i din hemkommun, eller av den lokalförening som finns närmast dig. 

Så ansöker du om läromedelsstöd 

Hitta din närmaste lokalförening

Bekanta dig med ansökningsdirektiven

på hemsidan till den lokalförening som du har valt.

Fyll i ansökan

och rikta den direkt till lokalföreningen enligt ansökningsdirektiven.

Beslut om stöd

Vår förening som drivs av frivilliga krafter kontaktar dig när din ansökan har behandlats.

Våra lokalföreningar beviljar läromedelsstöd behovsprövat och utifrån de stödmedel de förfogar över. Eftersom våra lokalföreningar i huvudsak drivs helt av frivilliga krafter kan det ibland ta ett tag innan de reagerar på och behandlar ansökningar. 

  1. Sök fram lokalföreningen på din hemort. Ansökningsdirektiv för läromedelsstöd samt kontaktuppgifter finns på lokalföreningarnas egna hemsidor. Det finns regionala skillnader när det gäller ansökningstider.
  2. Om det inte finns en lokalförening på din hemort kan du på den närmast belägna lokalföreningens hemsida se ifall du som icke-ortsbo har möjlighet att ansöka om stöd. Om det inte står något om saken på föreningens hemsida kan du kontakta föreningen och fråga om saken.

Föreningarna beviljar stöd behovsprövat och utifrån de stödmedel de förfogar över. Eftersom våra lokalföreningar i huvudsak drivs helt av frivilliga krafter kan det ibland ta ett tag innan de reagerar på och behandlar ansökningar.

Läromedelsstödet beviljas efter behovsprövning till studerande på andra stadiet i yrkesläroanstalt eller gymnasium. 

 

Läromedelsstödet är ett tidigt stöd för ungdomar som på grund av familjens fattigdom har svårt att klara av kostnaderna för läromedel. 

Ansökningarna behandlas individuellt och utifrån behov. 

 

Stödet relateras alltid till rimliga utgifter som uppskattas vara nödvändiga. 

 

 

Stödet kan inte beviljas som stipendium eller användas till andra ospecificerade syften. Bruket av stödet ska kunna verifieras med kvitton eller andra godtagbara verifikat.  

Inga ord kan beskriva hur tacksam jag är. Barndomens gummibjörnar fördelades nog inte jämnt eftersom mina föräldrar blev sjuka, men tack vare er har jag fått möjlighet att gå ut gymnasiet och det finns inga gränser ens för mina drömmar.