Mathjälp

Pieni tyttö syö keittoa.

Mathjälpen hjälper genom akut svåra stunder

Vi stöder med mathjälp fattiga och utsatta familjer i Finland. Ett presentkort till en mataffär hjälper familjer som har drabbats av ekonomiskt trångmål genom den akut svåraste stunden.

Mathjälpen inleddes i början av coronakrisen och behovet har varit enormt. Under åren 2020-2022 har vi delat ut över 1,5 miljoner euro i mathjälp.

Matpresentkorten delas ut till barnfamiljer via våra lokalföreningar, som drivs av frivilliga krafter, och deras samarbetsparter, som består av till exempel lokala socialbyråer och församlingarnas diakoniarbete. Våra lokalföreningar delar främst ut matpresentkort till barnfamiljer inom sitt eget verksamhetsområde.

Vanliga frågor om mathjälpen 

Man kan tyvärr inte ansöka om matpresentkort direkt från oss utan de styrs till hjälpbehövande barnfamiljer via Rädda Barnens frivilligt drivna lokalföreningar och deras samarbetsparter, till exempel socialbyråer, församlingarnas diakoniarbete eller andra samarbetsinstanser. Rädda Barnens lokalföreningar delar främst ut matpresentkort till barnfamiljer inom sitt eget verksamhetsområde. 

Lokalföreningarna och regionkontoren tar således inte emot ansökningar utan stödet styrs direkt till behövande familjer. 

De familjer som får presentkort väljs ut av Rädda Barnens lokalförening eller av föreningen i samråd med sitt samarbetsnätverk. Matpresentkorten överlämnas till familjerna på det sätt som aktörerna kommer överens om. 

Behovet av mathjälp är enormt och antalet matpresentkort är begränsat. Vi har tyvärr inte kunnat dela ut presentkort till alla hjälpbehövande. 

Man kan söka hjälp direkt hos till exempel den lokala socialtjänsten eller den egna församlingens diakoniarbete. 

Matpresentkort kan fås av barnfamiljer som bor i Finland, som har minst ett barn under 18 år, och som har det ekonomiskt svårt.   

Behovet av mathjälp är enormt och antalet matpresentkort är begränsat. Vi har tyvärr inte kunnat dela ut presentkort till alla hjälpbehövande.  

För presentkortet kan man köpa mat och hygienartiklar. Man kan inte köpa tobak, cigarretter eller alkoholhaltiga drycker för det.

En familj kan på välmotiverade grunder få presentkort flera gånger, eller ett presentkort på en större summa.