Bli medlem

Som medlem är du med och hjälper barn och unga. I lokalföreningen kan du verka också som frivillig.

Som medlem stöder du barn på det sätt du själv väljer

Som medlem är du med och hjälper och stöder barn och unga genom din egen lokalförening. Samtidigt är du en del av världens största, politiskt och religiöst obundna organisation som främjar förverkligandet av barnets rättigheter i över 120 länder.

Våra lokalföreningar främjar barns och ungdomars välmående bland annat genom att stöda hobbyer och studier samt organisera evenemang och aktiviteter för barn och familjer. Som medlem kan du delta i och påverka lokalföreningens verksamhet och om du vill också verka som frivillig i föreningen.

”För mig innebär medlemskapet en möjlighet att ge vidare av det goda som jag själv har fått i mitt liv.” 

Med din medlemsavgift stöder du lokalföreningens och vår organisations verksamhet. Redan genom att betala medlemsavgiften är du med och hjälper barn i när och fjärran.

Som medlem får du (den finskspråkiga) tidningen Pelastakaa Lapset, som utkommer fyra gånger om året.

Dessutom håller vi dig uppdaterad också per e-post när det gäller viktiga medlemsärenden. Du kan följa med aktuella händelser också i sociala medier och på föreningens webbsida, eller be om mera information av lokalföreningens förtroendevalda.

Hjärtligt välkommen!

Det är lätt att bli medlem

Fyll i blanketten

Välj lokalförening och medlemstyp.

Fyll i kontaktuppgifterna

Här behöver vi din e-postadress.

Betala medlemsavgiften

Redan genom att betala medlemsavgiften är du med och hjälper barn.

Välkommen med!

Du mer mera information per e-post.

Du kan bli medlem med bifogade webbanmälningsblankett i den lokalförening du väljer, eller genom att kontakta vår medlemstjänst: jasenpalvelu@pelastakaalapset.fi eller genom att ringa tfn 010 843 5000. Om du anmäler dig på webben betalar du samtidigt innevarande års medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller kalenderåret.

Bli medlem i Rädda Barnen

Tarkista syöttämäsi kentät ja yritä uudelleen.
Medlemsavgift: € / År

Kontaktinformation

E-postadressen är en obligatorisk uppgift och den används till medlemsinformation. Om du inte har en e-postadress kan du bli medlem genom att kontakta medlemstjänsten tfn 010 843 5000.

Modersmål

Rädda Barnens lokalföreningars stadgar följer modellstadgarna.

Jag beställer tidningen Pelastakaa Lapset avgiftsfritt
Rädda Barnen får sända mig information om övriga sätt att hjälpa barn och registrera mina kontaktuppgifter i sitt marknadsregister och behandla dem i enlighet med dataskyddsbeskrivningen

Marknadsföringsregistrets dataskyddsbeskrivning. Samtycket kan alltid tas tillbaka.

Medlemsuppgifterna registreras i den ifrågavarande Rädda Barnen lokalföreningens medlemsregister, som upprätthålls hos förbundet Rädda Barnen, och där uppgifterna behandlas. I Rädda Barnens kundregisters dataskyddsbeskrivning hittar du mera uppgifter om registret och den registrerades rättigheter: pelastakaalapset.fi/kundregister