Mentorstöd

Ny studiemotivation med mentorstöd

Mentorverksamheten är främst avsedd som stöd för elever i årskurserna 7-9. Mentorverksamheten bygger på kamratstöd och ger unga möjlighet att få tidigt stöd och handledning i studierna.

För närvarande kan man få en egen mentor genom våra lokalföreningar i Imatra, Nådendal och Valkeakoski. Lokalföreningarna driver verksamheten i samarbete med skolor och unga vuxna som fungerar som mentorer.

Mentorn

  • stöder och främjar den ungas studiemotivation och vilja att utvecklas
  • ökar glädjen i inlärningen och ger positiva studieerfarenheter
  • hjälper unga att främja den egna målsättningen
  • grundar sig på öppenhet, ömsesidigt förtroende och likvärdighet.

”Jag fick väldigt mycket motivation till alla slags studier.”

”Jag fick tior i proven så mentorstödet överträffade alla förväntningar.”

Verksamheten är alltid frivillig för den som får en egen mentor – eleven bestämmer själv om sitt deltagande. Mentorn är inte med under skolans lektioner och mentorstödet ersätter inte annan stöd- eller extraundervisning.

Du kan ansöka om en egen mentor och be om ytterligare information av de Rädda Barnens lokalföreningar som tillhandahåller mentorstöd.

Du kan ansöka om en egen mentor och be om ytterligare information av de Rädda Barnens lokalföreningar som tillhandahåller mentorstöd. 

Mentorerna är 18-29-åriga unga vuxna som redan har gått ut grundskolan och som har kompetens och vilja att möta ungdomar. Mentorerna får handledning inför sin uppgift och en liten ersättning för sin insats. 

Ungdomar med mentor är elever i årskurserna 7-9. De behöver stöd med att stärka studiemotivationen och de vill stärka sina kunskaper i vissa bestämda läroämnen. Mentorstödet är frivilligt och eleverna bestämmer själva om sitt deltagande i verksamheten.