Kuvassa hoidetaan pientä, aliravittua lasta.

ÖVER 100 ÅR FÖR BARNS RÄTTIGHETER

Rädda Barnen är världens ledande oberoende barnorganisation, som skapar både omedelbara och långvariga förändringar i barns liv.

Tillsammans säkrar vi varje barns rätt till liv, skydd, utbildning och deltagande i Finland och runt om i världen.

För barnens framtid börjar nu.

50 miljoner
Med vårt arbete når vi runt 50 miljoner barn och deras familjer varje år.
116
Vi verkar i över hundra länder runt om i världen.

Vad vi gör

Vi säkrar varje barns rätt till liv, skydd, lärande och deltagande.

Tillsammans förbättrar vi barns liv både i vardagen och i kriser, och bygger en varaktigt bättre framtidVi arbetar med dessa teman både i Finland och i världen.

Vi arbetar med dessa teman

Children standing on a street in Finland.

Barnfattigdom

Vi arbetar för att minska barnfattigdom i världen och lösa barnfamiljers ekonomiska svårigheter i Finland.

Elementary school girls using digital device in school classroom, digital native, technology, learning, touchscreen. Female students in class from behind.

Digital barndom

Vi vill se till att barn är trygga och att deras rättigheter uppfylls i den digitala världen. Därför står vi vid barns sida i den digitala världen och bygger tillsammans med dem en säkrare digital värld.

Two girls walking on a street holding hands.

Barn i kriser

Världens kriser och konflikter påverkar miljontals barn. Rädda Barnen är en av de första på plats även i de mest utmanande situationerna, där barns ojämlikhet är som störst och förhållandena är svårast.

A toddler at a playground watching straight in to the camera.

Att skydda barn

Alla barn har rätt att växa upp i trygghet. I kärnan av vårt arbete ligger att skydda barn från alla former av våld, misshandel och försumlighet.

Barns deltagande

Ett barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Ett barns åsikter måste beaktas och barn måste höras vid beslutsfattande.

A child holding their parents' hands.

Adoption

Vi är den ledande experten och utvecklaren av adoptionsarbete som producent av inhemska, internationella adoptions- och efteradoptions tjänster i Finland.

Two children hugging.
Kontakt

Kontaktinformation

Kontakta oss,

vi skulle gärna vilja höra från dig, ta kontakt!