Nettivihje hotline

Rapportera till oss allt material som du tänker är olagligt och bevisar sexuellt våld mot barn eller relaterade aktiviteter på Internet.

Vad gör vi på Nettivihje? 

Sexuellt våld mot barn på nätet är ett av vår tids allvarligaste problem. Det får betydande konsekvenser för både individer och samhällen.

Vi arbetar för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn, särskilt i digitala miljöer. Vårt mål är att främja snabb borttagning av videomaterial som bevisar sexuellt våld mot barn från internet och att förhindra att barn och unga utsätts för sexuellt våld. Grunden i arbetet är barnets rätt att skyddas från allt våld.

Vårt arbete i antal

33 296
tipser om misstänkt sexuellt våld mot ett barn eller material som bevisar det på internet 2022.
62 %
200 av barnen som svarade på vår rapport sa att de kontaktades via Internet av en person som de känner till eller tänker var en vuxen eller en person som är minst 5 år äldre än barnet.
över 20
20 års arbete för att förebygga sexuellt våld mot barn på nätet.
Lapsen pää kääntyneenä pois kamerasta.

Tipsarbete och materialanalysarbete

Nettivihje är en tipstjänst där vem som helst kan göra en anmälan om de misstänker att de har stött på material eller aktivitet relaterat till sexuellt våld mot barn på nätet.

Vi analyserar tusentals tips varje år och skickar dem vidare till Centralkriminalpolisen.

Öka kunskap och förståelse

Vårt mål är att barn, vårdnadshavare och yrkesverksamma som arbetar med barn har tillräcklig kunskap om sexuellt våld mot barn och hur man agerar när de ställs inför det.

Påverkansarbete

Vi gör ett långsiktigt påverkansarbete så att nationella och internationella lagar och förordningar tar hänsyn till sexuellt våld mot barn, särskilt i onlinemiljön, och barnets rättigheter.

Hitta innehåll som riktar sig till dig

För barn och unge

På denna sida hittar du Nettivihjes innehåll riktat till barn och unga.

För vuxna

Här kan du hitta information och stöd för att skydda barn.

För proffs

Här kan du hitta material som Nettivihje tagit fram för att stödja ditt arbete.

Det bästa skyddet för ett barn är att ingen någonsin angriper barnet med våld.
Tanja Simola
Utvecklingschef, Nettivihje

Lär känna driften av Nettivihje

Information om sexuellt våld mot barn

Här kan du hitta mer detaljerad information om sexuellt våld mot barn.

Materialbank

Här har vi samlat material, guider och rapporter och årsredovisningar vi tagit fram.

barn och vuxen hand i hand

Stöd och vägledning

Här hittar du instruktioner för barn och unga om säkrare användning av internet, samt instruktioner för vuxna om hur man skyddar barn i digitala miljöer och hur man stöttar barn om något obehagligt redan har hänt.

Nuori istuu pimeässä elokuvasalissa valoisan valkokankaan edessä.

Oroar du dig för ett sexuellt intresse för barn?

Här kan du hitta information om sexuellt intresse för barn och egenvårdsprogrammet.

Kontaktpersoner

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.