Nettivihje hotline

Rapportera till oss allt material och aktiviteter som du tror att är olagligt och bevisar sexuellt våld mot barn.

Vad gör vi på Nettivihje? 

Sexuellt våld mot barn på nätet är ett av vår tids allvarligaste problem. Det får betydande konsekvenser för både individer och samhällen.

Vi arbetar för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn, särskilt i digitala miljöer. Vårt mål är att främja snabb borttagning av bild- och videomaterial som bevisar sexuellt våld mot barn från internet och att förhindra att barn och unga utsätts för sexuellt våld. Grunden i arbetet är barnets rätt att skyddas från allt våld.

Vårt arbete i siffror

33 296
anmälningar om misstänkt sexuellt våld mot ett barn eller material som bevisar det på internet 2022.
62 %
200 av barnen som svarade på vår rapport sa att de har kontaktats på nätet av en person som de känner eller tror att var en vuxen eller en person som är minst 5 år äldre än barnet.
över 20
20 års arbete för att förebygga sexuellt våld mot barn på nätet.
Lapsen pää kääntyneenä pois kamerasta.

Nettivihje och materialanalysarbete

Nettivihje är en tipstjänst där vem som helst kan göra en anmälan om de misstänker att de har stött på material eller aktiviteter relaterat till sexuellt våld mot barn på nätet.

Vi analyserar tusentals anmälningar varje år och skickar dem vidare till Centralkriminalpolisen.

Öka kunskap och förståelse

Vårt mål är att barn, vårdnadshavare och yrkesverksamma som arbetar med barn har tillräcklig kunskap om sexuellt våld mot barn och hur man ska agera när man stötar på det.

Påverkansarbete

Vi gör ett långsiktigt påverkansarbete så att nationella och internationella lagar och förordningar tar hänsyn till barnets rättigheter och sexuellt våld mot barn, särskilt i digitala miljöer.

Hitta innehåll som riktar sig till dig

För barn och unga

På denna sida hittar du Nettivihjes innehåll riktat till barn och unga.

För vuxna

Här kan du hitta information och stöd för att skydda barn.

För proffs

Här kan du hitta material som Nettivihje tagit fram för att stödja ditt arbete.

Det bästa skyddet för barnet är att ingen någonsin utför våld mot hen.
Tanja Simola
Utvecklingschef, Nettivihje

Lär känna Nettivihjes verksamhet

Information om sexuellt våld mot barn

Här kan du hitta mer detaljerad information om sexuellt våld mot barn.

Materialbank

Här har vi samlat material, guider, rapporter och årsredovisningar.

barn och vuxen hand i hand

Stöd och instruktioner

Här hittar du instruktioner för barn och unga om säkrare användning av internet, samt instruktioner för vuxna om hur man skyddar barn i digitala miljöer och hur man stöttar barn om något obehagligt redan har hänt.

Nuori istuu pimeässä elokuvasalissa valoisan valkokankaan edessä.

Oroar du dig för ditt sexuella intresse för barn?

Här kan du hitta information om sexuellt intresse för barn och egenvårdsprogrammet.

Kontaktpersoner

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.