Information om sexuellt våld mot barn

På den här sidan har vi samlat information om sexuellt våld mot barn.  Vuxna och yrkespersoner som arbetar med barn bör ha kunskap om sexuellt våld mot barn och hur det identifieras. I menyn nedan hittar du information om fenomenet enligt ämnesområde:

Sexuellt våld mot barn

Information om sexuellt våld mot barn. Vad det är? Hur kan det förebyggas?

Material som visar sexuellt våld mot barn

Information om material som visar sexuellt våld mot barn och dess effekter på barn.

Lockande av ett barn i sexuella syften (gromning)

Vad betyder “gromning”? Hur kan lockande av ett barn i sexuella syften yttra sig?

Sexuella trakasserier på webben

Sexuella trakasserier kränker en persons psykiska eller fysiska integritet. Hur kan det dyka upp på nätet?

Människohandel som anknyter till sexuellt våld

Människohandel är alltid ett allvarligt brott som kränker de mänskliga rättigheterna. Människohandel med barn innebär en situation där ett barn rekryteras, transporteras, överförs, döljs eller tas emot i syfte att få ekonomiska eller andra fördelar av barnet. Läs mer om människohandel som anknyter till sexuellt våld bakon länken.

Yrkespersoner måste oavsett sin tystnadsplikt anmäla misstänkt sexuellt våld mot barn till barnskyddet och polisen. En barnskyddsanmälan ska alltid göras när man oroar sig över barnets välbefinnande.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.