Stöd och vägledning

Barn kan inte skyddas fullständigt från alla den digitala miljöns skuggsidor. Det är viktigt att försöka minimera riskerna och fokusera på förebyggande åtgärder. På den här sidan hittar du anvisningar om säkrare internetanvändning för barn och unga samt vägledning för vuxna i att skydda barn i digitala miljöer och stöda ett barn som redan varit med om något otäckt.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.