Oroar du dig för ett sexuellt intresse för barn?

Funktionen Barnens skydd och Nettivihje har i samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral genomfört ett egenvårdsprogram för personer med sexuellt intresse för barn. Programmet finns på Mielenterveystalos webbplats.

Visste du att sexuellt intresse för barn inte automatiskt leder till sexuella handlingar? Sexuellt intresse för enbart barn är ganska sällsynt. Du kan hitta ofarliga sätt att förverkliga din sexualitet som inte skadar dig eller andra.

Sexuellt intresse och sexuella handlingar är två olika saker. Med hjälp av egenvårdsprogrammet kan du hitta ansvarsfulla sätt att leva med ditt intresse utan att skada barn. Du kan lära dig reglera dina sexuella uppfattningar och tankar om barn, varvid de aldrig behöver resultera i handlingar. Människor som upplever sexuellt intresse för barn har ofta även andra sexuella intressen. Genom att stärka dina metoder för självreglering kan du reglera din egen sexualitet i en ansvarsfull riktning. Programmets övningar stöder ett ansvarsfullt beteende och en ansvarsfull livsstil.

Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals ”Uusi Suunta”-behandlingsprogram. Egenvårdsprogrammet bygger också på Rädda Barnen rf tidigare självhjälpsmaterial, som utarbetats under ledning av psykolog Jenni Häikiö.

Sexuella handlingar och lagstiftning

Sexualitet kan uttryckas ganska fritt om den inte kränker en annan persons rättigheter eller bryter mot lagen. Det finns emellertid handlingar som aldrig omfattas av sexuell yttrandefrihet. Till dessa hör lockande av ett barn i sexuella syften (gromning), sexuella handlingar mot barn och andra sexuella handlingar som uppfyller kännetecknen för ett brott. Material som visar sexuellt våld mot barn på webben är också förbjudet i finsk lag och dess produktion, publicering och innehav är straffbart.

Sexuella handlingar mot minderåriga barn omfattas inte av sexuell yttrandefrihet, då det är fråga om sexuellt våld mot barn. I det här fallet kan ett beslut att agera efter eget intresse och preferens inte bygga på egna önskemål.

Barnorienterad sexualitet, pedofili och hebefili

Termerna pedofili och hebefili används allmänt om sexuellt intresse för barn, och personer med en sådan böjelse brukar kallas pedofiler. Numera används också termen barnorienterad sexualitet.

Många människor som är sexuellt intresserade av barn förverkligar inte sina preferenser i form av handlingar mot barn. Å sin sida har inte alla förövare av sexuellt våld mot barn ett barnorienterat sexuellt intresse.

Du kan bekanta dig med vårt egenvårdsprogram även om ditt tänkande aldrig har lett till konkreta åtgärder. Det kan hjälpa dig även om du aldrig har tänkt begå skadliga eller olagliga sexuella handlingar mot någon. Du kan gå igenom hela egenvårdsprogrammet eller välja de lämpligaste övningarna för dig själv, enligt vad du anser nyttigt.

  • Om du känner att handboken inte hjälper dig tillräckligt mycket eller om du misstänker att du inte kan kontrollera din egen skadliga sexuella aktivitet ska du söka ytterligare stöd via länkarna nedan.
  • Om du ser foto- eller videomaterial som visar sexuellt våld mot barn på webben ska du anmäla det till Nettivihje.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.

Relaterat innehåll

  • Sexpo (på finska) erbjuder sexualrådgivning, sexualterapi samt utbildning
  • Välitä! enheten (på finska) hjälper och stöder i frågor som berör sexuellt våld
  • SERITA projektets (på finska) terapeuter hjälper dig att sätta gränser i sexuella frågor