Påverkansarbete  

Vi främjar barns rätt att bli skyddade mot sexuellt våld genom ett långsiktigt påverkansarbete. Vårt mål är att nå viktiga förändringar i praxisen och strukturerna för att skydda barn både i hemlandet och internationellt. Vi samarbetar med myndigheter, beslutsfattare och yrkespersoner för att nå våra mål.

Se vår finska sida om påverkansarbete för våra utlåtanden och ställningstaganden på finska och engelska.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.