Nettivihje hotline och förebyggande av sexuellt våld

Anmäl till Nettivihje!

Barnens skydd och Nettivihje-verksamheten arbetar för att bekämpa och förebygga sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld mot barn. Vi ingår i Safer Internet Centre-verksamheten (FISIC) i Finland, som strävar efter att säkerställa en bättre och säkrare digital miljö för barn. FISIC-verksamheten genomförs i samarbete med Nationella audiovisuella institutet och Mannerheims barnskyddsförbund. Vi är också medlemmar av och representerar de internationella ECPAT– och INHOPE-nätverken i Finland.

På vår webbplats (via menyn till höger) hittar du information om sexuellt våld mot barn och om vårt arbete för att skydda barn. I menyn hittar du också material och anvisningar om kroppslig integritet som vi producerat för barn och vuxna. 

Vi upprätthåller tjänsten Nettivihje, där du kan anmäla material eller relaterade aktiviteter på webben som du misstänker vara olagliga eller visar sexuellt våld mot barn. Din anmälan skyddar barnet. 

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.