Lockande av ett barn i sexuella syften (gromning)

Gromning innebär att locka ett barn i sexuella syften. Målet med gromning är att rikta sexuellt våld mot ett barn.

I gromning strävar den vuxna efter att locka ett barn in i en situation där sexuellt våld mot ett barn begås antingen på eller utanför webben, eller i bägge miljöerna. Gromning är ett flerdimensionellt fenomen som omfattar alla ord och handlingar som groomern riktar mot barnet eller hens närkrets.

Gromning kan gå ut på mycket snabbt

Gromning kan också gå ut på mycket snabbt framskridande konversationer, där gromaren försöker få barnet att agera spontant i situationen. I vissa fall kan det vara fråga om en enda kontaktförfrågan eller ett enda kontaktförsök. Men gromning kan också vara en långsamt avancerande process. Till exempel kan en gromare skapa en tillitsfull relation till barnet och gradvis smyga in sexuellt färgat innehåll i den dagliga konversationen.

Om någon försöker locka ett barn i sexuella syften kan hen:

  • ihärdigt försöka få barnet att kommunicera och/eller dela bilder
  • skicka många meddelanden till barnet och be hen hemlighålla det diskuterade
  • försöka styra barnet från chatt- eller spelplattformar eller motsvarande till privata kanaler
  • berömma barnets utseende eller fråga om hen någonsin har kyssts
  • begära att barnet delar hemligheter eller personuppgifter, såsom sin adress eller skolans namn
  • be barnet kontinuerligt hålla kontakt och berätta var hen är
  • skicka sexuellt färgade meddelanden och/eller pornografiskt bildmaterial  
  • hota och utpressa ett barn till att skicka sexuellt färgade bilder av sig själv
  • hota att dela barnets bilder på webben eller visa dem för barnets bekanta om inte hen skickar fler av dem
  • hota ett barn med våld

Förövaren är alltid ansvarig

Gromning sker både på och utanför webben. På webben kan förövaren kommunicera med flera barn samtidigt och kan enkelt uppträda anonymt eller med en falsk profil. Förövaren kan exempelvis ljuga om sin ålder och sitt kön. Förövaren kan också utge sig för att vara vuxen och erbjuda barnet exempelvis vänskap, beundran, gåvor eller vägledning i frågor om sex. Gromning kan ske på alla webb- eller sociala medieplattformar där barn tillbringar tid.

Grooming lasten silmin rapport

I Rädda Barnen’s Grooming lasten silmin rapport (på finska, 2021) berättar man om den grooming som barn och unga upplever på nätet.

Det kan vara svårt att identifiera gromning

Det kan vara svårt för ett barn att identifiera gromning eller sexuellt våld som riktas mot hen som ett resultat av gromning. Gromning kan exempelvis leda till att en vuxen får ett barn att skicka nakenbilder eller nakenvideor av sig själv. Barnet kan också vara initiativtagande eller aktivt i kommunikationen. Allt detta kan ge ett barn skuldkänslor och få hen att skämmas. Barnet är dock aldrig skyldigt till gromning eller sexuellt våld som riktas mot hen.

Grooming är ett brott!

Lockande av personer som är yngre än 18 år till sexuella syften är olagligt i Finland (strafflagen 1889/39, 20 kap. 18 § ). Anmäl alltid misstänkt barnorienterad gromning direkt till polisen eller Nättips.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.