Material som visar sexuellt våld mot barn

Varje gång ett foto eller en video som visar sexuellt våld mot ett barn delas eller ses försätter man barnet i offrets position och kränker hens rättigheter. Sexuellt våld och spridning av material som visar sådant kan få allvarliga psykologiska konsekvenser för barnet, såväl vid tidpunkten för brottet som senare i barndomen och för resten av livet. En våldsam upplevelse i barndomen kräver en adekvat genomgång.

Material som visar sexuellt våld mot barn (en. child sexual abuse material, CSAM) omfattar sexualbrott mot barn, oavsett ålder, kön eller andra liknande saker. I Finland och internationellt används ofta termen ”barnporr”, trots att den är vilseledande och förvränger fenomenet. I Finlands strafflag används termerna ”bild som på ett sexuellt sätt visar barn” och ”föreställning som på ett sexuellt sätt visar barn”. Dock, materialet visar ett allvarligt sexualbrott mot ett barn.

Avsiktlig fotografering eller videofilmning av sexuellt våld och spridning av bilder spelar ofta en nyckelroll i sexualbrott mot barn. Sexualbrott mot barn och dess dokumentering görs ofta av barnets närstående person i en hemliknande miljö. Brottet kan också begås helt på webben.

Läs mer om lockande av barn i sexuella syften på webben.

Materialet är vanligtvis:

  • Bildmaterial som visar sexuellt våld mot ett barn som fotograferats eller bandats av förövaren. Ett sexualbrott som materialet visar kan ha begåtts på webben (såsom via en webbkamera) eller utanför webben och inspelningen distribueras på webben.
  • Bilder av sexuellt våld mot barnet som hen själv har fotograferat eller bandat. Sexualbrottet har begåtts på webben, där ett barn eller en ung person exempelvis lockats, styrts eller utpressats till att ta bilder och videor av sig själva.
  • Barnet har delat foton eller videor i ett ömsesidigt förhållande med ett annat barn, men mottagaren har olovligt delat materialet till tredje parter eller på webben.

Personer som använder material som visar sexuellt våld mot ett barn för att tillfredsställa sina egna sexuella behov känner inte alltid igen eller erkänner sambandet mellan att använda filmen och det faktiska sexualbrottet. Efterfrågan på olagligt bildmaterial ökar dock behovet av att producera sådant – antingen för personen själv eller för andra. I praktiken leder det här till allt fler nya sexualbrott mot barn. Då en stor del av brotten inte kommer till myndigheternas kännedom är det omöjligt att uppskatta den exakta mängden av olagligt bildmaterial i världen.

Här är några exempel på mängden bildmaterial från olika aktörer: 

  • Över 4,3 miljoner bilder/videor i Interpols ICSE-databas.
  • År 2021 mottog amerikanska NCMEC 29,3 miljoner anmälningar om material som visar sexuellt våld mot barn. Anmälningarna gällde cirka 40 miljoner bilder, under 45 miljoner videor och över 195 000 andra filer.
  • Kanadensiska Project Arachnid har analyserat över 50 miljoner bilder från år 2017 till januari 2023. 20 miljoner olagliga material har anmälts till tjänsteleverantörer.

Produktion, innehav och distribution av material som visar sexuellt våld mot barn är olagligt i Finland (strafflagen 39/1889 20 kap.). Enligt lagen betraktas alla som är yngre än 18 år som barn. En person som sprider känsligt bildmaterial, känsliga uppgifter eller påståenden kan också göra sig skyldig till spridning av information som kränker privatlivet eller till förtal.

Analys av bildmaterial i Nettivihje

Behandlingen av bildmaterial som anmäls till Nettivihje följer finsk lagstiftning, myndighetsinstruktioner och de tillvägagångssätt och den bästa praxis som krävs av INHOPE-nätverket. Nättips-tjänstens experter utbildas i behandling och klassificering av tips från INHOPE och den internationella polisorganisationen Interpol. Bilder och videor som inkommer till tipstjänsten bedöms individuellt och klassificeras i enlighet med Interpols ICSE-databas i INHOPE:s ICCAM-system. Läs mer om behandling av tips på våra egna sidor.

Vi analyserar också olagligt bildmaterial som visar sexuellt våld mot barn inom Project Arachnid, som upprätthålls av Canadian Centre for Child Protection, där de tillämpade kategorierna matchar samma internationellt använda klassificering. Mer information om projektet finns också på vår Project Arachnid sidan.

Läs mer om tips som inkommit till Nettivihje och statistik i årsrapporten för 2022, som du hittar i vår materialbank.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.