Hjälp- och stödtjänster för barn och vuxna

På den här sidan kan du hitta tjänster på svenska för barn och vuxna. Hjälp finns tillgänglig.

Tjänster för barn och ungdom

Tjänster för vuxna

Tjänster för barn och ungdom


Tjänster för vuxna

  • Kriminalvårdsstiftelsen  (Kriminalihuollon tukisäätiö) är en nationell expert och tjänsteleverantör som främjar livshanteringen för personer med kriminell bakgrund och deras anhöriga. Stiftelsen erbjuder ett brett utbud av tjänster för personer med kriminell bakgrund, deras familjer och yrkesverksamma som arbetar med dem.
  • Miessakit rf är en medborgar- och expertorganisation som stöder mäns mentala, psykiska och sociala tillväxt. Organisationens verksamhetsformer kompletterar de befintliga kristjänsterna för män samt främjar våldfritt familjeliv.
  • Brottsofferjouren. RIKUs basuppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster. 

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.