Vägledning för vuxna

Vad ska man göra om ett barn har stött på gromning eller om hens nakenfoto sprids på webben?

Hur hjälper jag mitt barn att surfa säkert?

Hur kan en yrkesperson som arbetar med barn stödja ett barns sexualhälsa? 

Vad ska man göra om ett barn har stött på gromning eller om hens nakenfoto sprids på webben? 

 • Lyssna och trösta barnet. Låt hen i lugn och ro berätta vad som hände.
 • Tacka för att hen berättade vad som hände. Ett barn kan känna stark skam och rädsla på grund av det inträffade.
 • Ge inte barnet skuldkänslor. Att locka ett barn i sexuella syften och att sprida nakenbilder av barn är ett brott. Ett barn som har utsatts för ett brott är inte skyldigt till brotten, även om barnet exempelvis delat intima eller sexuellt färgade bilder av dig själv.
 • Spara bevismaterialet. Radera inget. Ta skärmdumpar eller foton av konversationer samt mottaget eller skickat bildmaterial och profiler. Behåll dem tills du kan leverera dem till polisen.
 • Anmäl det inträffade till polisen eller oss via Anmäl-sidan. Nettivihje förmedlar information om aktiviteter som anses olagliga till polisen. Du kan också konsultera oss med låg tröskel.
 • Se till att du får den yrkeshjälp och det stöd du behöver. Till exempel stöder rådgivningsbyrån, skolan och barnskyddet barnet och familjen. 

Läs mer om gromning från Nettivihjes hemsida.

Hur hjälper jag mitt barn att surfa säkert?

De vuxna ansvarar för alla säkerhetsaspekter i barnets liv, även i digitala miljöer. Genom att lära sig om kroppslig integritet får barnet kunskap och färdigheter att klara hotfulla eller farliga situationer. Syftet är att informera barnet och uppmuntra hen att agera, inte att skrämma barnet. På samma sätt som föräldrar, vårdnadshavare och andra vuxna lär barnet att agera i trafiken och i sociala situationer måste barnet få åldersanpassad information och färdigheter enligt utvecklingsnivå om vilka slags aktiviteter som är tillåtna på webben och vad som är förbjudet eller farligt. Vårdnadshavaren spelar en viktig roll i barnets liv i webbmiljön även när barnet eller den unga personen förstår teknik och ungdomarnas webbmiljö bättre än sin vårdnadshavare.

Centralt i fostran om kroppslig integritet är närvaro och hur man kan öka känslan av säkerhet. För ett barn är det naturligt att berätta om möjliga problem om hen brukar diskuterar sin digitala vardag med en vuxen. En säker växelverkan mellan vuxen och barn skyddar barnet bäst.

 • Fråga och var nyfiken. Du kan exempelvis använda en digital enhet med ditt barn och låta dem visa dig vad de gillar att göra på enheten.
 • Försök vara positiv. Prata med ditt barn om webbens fördelar och möjligheter. Vad har hen lyckats med i spelet? Vilka videor gillar hen? Vem gillar hen att prata med i appen?
 • Var öppen. Om du oroar dig för något i barnets användning av en digital enhet, berätta det lugnt till barnet. Diskutera hur ni kan rätta till eller ändra saken för att få ett slut på oron.
 • Ge stöd och var närvarande. Den vuxna ansvarar alltid för barnets säkerhet.
 • Kontrollera åldersgränserna. Se till att ditt barn använder digitala plattformar och spelar spel som är lämpliga för hens ålder.
 • Kom ihåg att barnet har rätt till integritet och till att umgås med kompisar på webben. Sociala medier och olika plattformar är vardagliga kommunikationsverktyg för barn och ungdomar och spelar en viktig roll i deras samspel och byggande av relationer med varandra. Handla inte bakom barnets rygg utan ett vägande skäl. Läs exempelvis inte ett barns meddelanden eller spåra hens plats utan att först prata med barnet.
 • Prata med ditt barn om vilken typ av bilder och uppgifter ditt barn delar om sig själv och andra samt om hur hen skyddar sin integritet. Det är viktigt att påminna barn och ungdomar om att delning av bilder alltid innebär en risk för okontrollerad spridning av bilderna. Barnet bör veta att man inte ens på skämt får dela bilder av lättklädda eller nakna barn på webben. Med ungdomar kan du också begrunda hur man kan förhindra spridning av bilder om den unga personen trots riskerna beslutar att dela bilder, exempelvis i ett ömsesidigt förhållande.
 • Påminn barnet om att hen aldrig kan veta säkert vem som kontaktar hen på webben. Se till att barnet vet att hen alltid ska berätta om förvirrande eller konstiga meddelanden och situationer till en vuxen. Diskutera med ditt barn om varför hen ska vara försiktig med personer som tar kontakt. Om ett barn har bekantat sig med en ny person på webben ska hen inte träffa personen utan närvaro av en vårdnadshavare. Inte ens via webbkamera.
 • Tänk på vilket digitalt fotavtryck du vill lämna efter ditt barn. Kom ihåg att den vuxna alltid ansvarar för publicering av barnets foton och information. Tänk på vad du delar om ditt barn på webben och kom ihåg ditt barns rätt till integritet. Vore det värt att fråga barnet om hens bild får delas?
 • Föregå med gott exempel. Genom din egen användning av webben och sociala medier ger du ditt barn en modell för hur man arbetar i de här miljöerna.

Hur kan en yrkesperson som arbetar med barn stödja ett barns sexualhälsa?

 • Ta sexualitetens olika teman till tals. Barn och ungdomar bör få evidensbaserad information om sexualitet, sexuella rättigheter och sexualhälsa, känslor och kroppsbild. Barnet har rätt att få påvisad information enligt sin ålder och utvecklingsnivå. Genom att öka och stärka barnets kunskaper, färdigheter och kritiska tänkande kan man förebygga potentiella risksituationer och ge barnet tillvägagångssätt för att skydda sig mot dessa. Dessutom stärker sexualundervisning barnets förmåga att göra ansvarsfulla val och beslut om sig själv enligt ålders- och utvecklingsnivå.
 • Prata om kroppsdelar med deras riktiga namn. Det är viktigt för barnet att lära sig namnen på alla delar av kroppen, medräknat namnen på könsorganen och andra intima kroppsdelar. Med mindre barn kan du prata om exempelvis springan, snoppen och baken. På så sätt lär sig barnet att man får prata om de här delarna av kroppen och inte behöver skämmas för saker som har att göra med dem eller dölja dem.
 • Ge barnet information om sexuellt våld. Barnet har rätt att enligt sin ålder och utvecklingsnivå få information om sexuellt våld mot barn. Kunskap hjälper barnet att skydda sig. Det är viktigt att barnet identifierar falska och olagliga handlingar mot sig själv, så att hen kan berätta för en trygg vuxen om dem.
 • Var en trygg vuxen. Se till att ditt barn vet att hen kan berätta om alla sina bekymmer till dig. Svara ärligt på ditt barns frågor och erkänn även ifall du inte vet svaret. Berätta för barnet att du tar reda på det och återkommer senare till saken. Inget ämne är förbjudet. En trygg vuxen lyssnar och hjälper utan att döma.
 • Kom ihåg att du som yrkesperson är skyldig att anmäla misstänkt sexuellt våld mot ett barn till polisen och barnskyddet.   

Bekanta dig även med vår materialbank, som innehåller handböcker och material för vuxna och barn samt affischer och bilder till stöd för att ta upp saken i sociala medier. 

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.