Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Hakemuksia vastaanotetaan sähköpostitse valkeakoski@pelastakaalapset.net (lähetäthän täytetyn hakemuksen pdf -muodossa) tai postitse osoitteeseen:

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry

Sarvionkatu 25, 37600 Valkeakoski

Hakemuksia käsitellään hallituksen kokouksissa, joita pidetään noin kerran kuussa. Työ on vapaaehtoistyötä, jota tehdään vapaa-ajalla. Sähköposteihin ei vastata päivittäin.

Ei puhelintiedusteluja. Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostilla.

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Hakemuksia vastaanotetaan sähköpostitse valkeakoski@pelastakaalapset.net (lähetäthän täytetyn hakemuksen pdf -muodossa) tai postitse osoitteeseen:

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry

Sarvionkatu 25, 37600 Valkeakoski

Hakemuksia käsitellään hallituksen kokouksissa, joita pidetään noin kerran kuussa. Työ on vapaaehtoistyötä, jota tehdään vapaa-ajalla. Sähköposteihin ei vastata päivittäin.

Ei puhelintiedusteluja. Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostilla.

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Mentorointi 

  • tukee ja edistää lapsen omaa opiskelumotivaatiota ja halua kehittyä
  • lisää oppimisen iloa sekä positiivisia oppimiskokemuksia
  • auttaa lasta eteenpäin omien tavoitteidensa kanssa
  • perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja yhdenvertaisuuteen
  • on mentoroitavalle vapaaehtoista – oppilas päättää itse osallistumisestaan
  • antaa mentorina toimivalle nuorelle arvokasta työkokemusta

Mitä mentorointi ei ole?

  • Mentorointi ei korvaa tuki- tai lisäopetusta – siitä huolehtiminen on aina koulun tehtävä
  • Mentori ei toimi koulutunneilla eikä koulua varten
  • Mentorointiin ei voi määrätä oppilasta – oppilas hakeutuu mentoroitavaksi omasta halustaan

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Ikoni kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa
Ikoni kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea
Ikoni kirja.

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea
Ikoni sijaintimerkki.

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaselosteet