Mentorointi

Tuemme nuorten koulunkäyntiä järjestämällä yläkouluikäisille mentorointia, joka on vertaistukeen perustuvaa, varhaista tukea ja ohjausta. Mentorointia toteutetaan yhteistyössä koulujen ja mentoreina toimivien nuorten aikuisten kanssa.

Mentorit ovat yhdistyksen valitsemia 18-29 -vuotta täyttäneitä nuoria aikuisia, joilla on hyvät sosiaaliset taidot sekä vahva osaaminen oppiaineessa, jota he mentoroivat. Mentorin tehtävänä on antaa oppilaalle yksilöllistä ohjausta, olla oppilaalle motivaattori ja antaa hänelle henkilökohtaista vertaistukea.

Mentorointi:

  • tukee ja edistää lapsen omaa opiskelumotivaatiota ja halua kehittyä
  • lisää oppimisen iloa sekä positiivisia oppimiskokemuksia
  • auttaa lasta eteenpäin omien tavoitteidensa kanssa
  • perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja yhdenvertaisuuteen
  • on mentoroitavalle vapaaehtoista – oppilas päättää itse osallistumisestaan
  • antaa mentorina toimivalle nuorelle arvokasta työkokemusta

Mitä mentorointi ei ole?

  • Mentorointi ei korvaa tuki- tai lisäopetusta – siitä huolehtiminen on aina koulun tehtävä
  • Mentori ei toimi koulutunneilla eikä koulua varten
  • Mentorointiin ei voi määrätä oppilasta – oppilas hakeutuu mentoroitavaksi omasta halustaan

Jos kiinnostuit asiasta tai haluat lisätietoja mentoroinnista ota yhteyttä sähköpostilla: johannakaarina.makinen@gmail.com tai soittamalla numeroon 046 9216294, Johanna Mäkinen.

Mentoritoiminnan video
Mentoritoiminta 9. luokkalaisille