Min kropp är min

Min kropp är min

Barn har rätt att få kunskap om och bli skyddade mot sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld. Handboken Min kropp är min ger information om sexuellt våld mot barn, barns rätt till fysisk integritet samt behandlingen av dessa ämnen med barn.

Material

 • Ladda ner guiden

  Handboken är avsedd för alla som arbetar med barn, och den är ett utmärkt verktyg när man ska lära barn om säkerhet. Alla vuxna som verkar med barn kan ha nytta av materialet.

  Ladda ner guiden
 • Titta episoder

  Animationerna ger ur fyra olika synvinklar barn information om kroppen, rätten till fysisk integritet, vad sexuellt våld är och hur barn kan få hjälp. Vi rekommenderar att barn ser seriens alla fyra delar.
  Den animerade serien Min kropp är min kan ses på Yles webbsida från 2.9,

  Titta episoder

Info

Animationsserien Min kropp är min samt den tillhörande handboken är en norsk samproduktion med Rädda Barnen Norge, Bivrost Film, norska statens direktorat för barn, ungdomar och familjer (Bufdir) samt NRK:s barnkanal Super. Undervisningsmaterialet har satts in som en del av den nationella undervisningen i daghem och förskolor samt skolklasserna 1-6.