Storgåva

STORGIVAREN SPRIDER VIDARE DET GODA

Storgivarna är vanliga människor vars gåvor gör det möjligt för Rädda Barnen att uppnå långvariga resultat. Målet för storgivarnas gåvor varierar. Det kan handla om en stor donation till Katastroffonden för barn eller ett personligt projekt i Finland eller utomlands.  Om storgivarna så önskar får de regelbundna rapporter om målet för gåvan av våra medarbetare som är experter på arbete med barn.  Ett bra sätt att själv med egna ögon se hur hjälpen når fram är att besöka målet. En storgåva kan bestå av en engångsdonation eller av en summa i flera delbetalningar som under året uppgår till minst 10 000 €.

Vad kan man ge en gåva till?

En storgivare kan styra hjälpen till viktigt förebyggande stöd åt barn, som stödpersons- eller stödfamiljsarbete. Feriehemsverksamheten ger barn oförglömliga minnen, liksom vår nya sportfadderverksamhet, eller hobby- och mentorverksamheten till förmån för ungdomar, genom programmet Vägkost för livet.

I världens humanitära kriser är Rädda Barnens medarbetare bland de första på plats och bland de sista som packar ihop.  Med hjälp av våra bidragsgivare når vi barn i hela världen, från Nådendal till Nepal och från Kuopio till Kongo. Ute i världen beskyddar vi barn från barnarbete, barnhandel och barnäktenskap. Men hjälp av givarna skyddar vi barn mot dålig behandling, våld och utnyttjande. Vi arbetar för att varje barn ska ha rätt till liv, beskydd och rätt att vara delaktig i beslut som rör barnet självt. Vårt arbete, som har fortgått i årtionden, är möjligt bara genom det långvariga stöd vi får av våra bidragsgivare.

Tacket går till våra givare

Våra storgivare går vid vår sida och vi är dem djupt tacksamma. Med hjälp av donationerna har vi förändrat tusentals barns liv. När de här barnen blir vuxna har de fått en modell för hur man hjälper andra. Det goda startar hos dig och sprids vidare med barnen, som har fått vår hjälp.

Ta kontakt – vi berättar gärna mera om vårt arbete:

Sanna Kuusisto
tfn. +358 45 104 6633
sanna.kuusisto@raddabarnen.fi