Stöd barn i Finland

Din hjälp kan förändra ett barns liv.

  • 1. Gåvobelopp
  • 2. Kontaktuppgifter
  • 3. Betalning

Lahjoita nyt

Välj en lämplig summa med vilken du hjälper barn varje månad.

Välj givare
Välj typ av gåva
Välj gåvobelopp
Minimi 8 €
Valitse maksupäivä
Valitse maksupäivä

MItt gåva:

  • Engångsgåva
  • Jag är en privatgivare
  • Lahjoitan yrityksenä

Vart tionde barn i Finland lever i en fattig familj.

Fattigdomen påverkar barns liv på många sätt. Den kan begränsa de sociala relationerna och orsaka isolering. Barn kan uppleva skam över sin familjs svåra situation och oro för familjens ekonomi.

Barn kan inte inverka på sin familjs situation, men du kan ge dem möjlighet till ett sorglösare liv. 

Med hjälp av månadsgåvorna stöder vi skolgång och hobbyer för barn som hotas av marginalisering och dessutom ger vi barn möjlighet till glada stunder med stödpersoner och stödfamiljer.

Bli månadsgivare. Din hjälp kan förändra ett barns liv.

Insamlingstillståndet RA/2022/1401, beviljat 12.10.2022, i kraft från och med 1.1.2023 tillsvidare i hela Finland förutom Åland. Medlen används för Rädda Barnens arbete i Finland.