INSAMLINGSTILLSTÅND

Insamlingstillståndet har beviljats till Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf av Polisstyrelsen den 29 augusti 2017.

Insamlingstillståndet RA/2017/823 gäller för tiden 1.1.2018-31.12.2022 och omfattar hela landet förutom Åland.