Insamlingstillståndet har beviljats till Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf av Polisstyrelsen den 7 oktober 2015.

Insamlingstillståndet POL-2015-7368 gäller för tiden 1.1.2016-31.12.2017 och omfattar hela landet förutom Åland.