Ge som gåva
en bättre framtid

Ge en gåva för att hjälpa ekonomiskt utsatta barn i Finland

En gåva på endast 30 euro räcker till för en lärobok och ger en chans för en ung att fortsätta sina studier efter grundskolan.

I Finland lever över 100 000 barn i familjer som är ekonomiskt utsatta. Barnfattigdomen innebär ojämlika uppväxtvillkor och ökar riskerna för utslagning. Barnfattigdomen går ofta i arv.

Med din julgåva kan Rädda Barnen stöda barns skolgång och hobbyverksamhet. Barnen får tack vare stödet samma möjligheter som andra barn – de får glädje och ökad självkänsla, samt en chans att  bryta fattigdomens onda cirkel.

Ge en gåva nu

En gåva på endast 30 euro räcker till för en lärobok.