Rädda Barnen i Vasa r.f.

Vi välkomnar varmt alla som vill arbeta för Rädda Barnen som stödjande eller aktiva medlemmar.

Rädda Barnen i Vasa r.f. 

Organisationens vision är en värld där varje barn har rätt till ett gott liv, beskydd, utveckling och deltagande.

Organisationen vill verka speciellt för de barn och ungdomar, som inte får tillräcklig omvårdnad i eget hem eller annars lever i otrygga förhållanden. Verksamhetens utgångspunkt är att befrämja både ett nationellt och internationellt förverkligande av barnets förmåner i enlighet med FN:s stadgar om Barnets rättigheter.

Vår lokalförening grundades år 1961 och är den ena av de två svenska lokalföreningarna i Finland, den andra finns på Åland. Vi har för närvarande cirka 50 medlemmar, men vi vill gärna bli flera, eftersom det hela tiden är fler och fler som behöver extra stöd och hjälp.

Trots att våra resurser är begränsade, hjälper vi efter bästa förmåga. Vår hjälp riktar sig till barn i vår omnejd (t.ex. köpkort för inköp av mat och kläder) och till olika projekt inom förbundet.

Vi välkomnar varmt alla som vill arbeta för Rädda Barnen som stödjande eller aktiva medlemmar.

Kom med!

Genom att betala medlemsavgiften 23,- per år eller 12,- för ungdomsmedlemmar (personer under 29 år) stöder du vår verksamhet och är en del av den världsomfattande organisationen Rädda Barnen. Vår verksamhet riktar sig främst till barn och ungdomar under 18 år i Vasa med omnejd.

Ansök om stöd till barn

Programmet Vägkost för livet stödjer skolgång och fritidsintressen bland barn som riskerar utslagning. Genom att lämna in en ansökan till oss kan du få stöd för studier/studiematerial eller för fritidshobbyn. Länkar till de svenskspråkiga ansökningsblanketterna hittar du längre fram under Vägkost för Livet.

Kontakta oss

Rädda Barnen i Vasa r.f.

Du når oss bäst per e-post på adressen vasa@pelastakaalapset.net. Ordförande för föreningen är Johanna Holmäng-Jaskari, sekreterare är Gun-Britt Beijar och Thea Lindegård är ekonomiansvarig.

I yrkesmässiga barnskyddsärenden kontakta Rädda Barnen rf:s regionbyrå:

Mellersta Finlands regionbyrå (adoption, familjevård, semesterhem, stödfamiljer, stödpersoner)

Tfn 010 843 5160


Vår förening är medlemsförening i Rädda Barnen rf

Rädda Barnen är en världsledande, obunden barnorganisation och barnskyddsexpert. Vi säkrar varje barns rätt till liv, skydd, inlärning och delaktighet i Finland och i världen. Vi har över hundra års erfarenhet inom främjande av barns rättigheter. Vi för samman barn och vuxna för att skapa en beständigt bättre framtid. För barnets framtid börjar nu.