Kontaktinformation

Kontaktinformation och förvaltning

Du kan ta kontakt med Rädda Barnen i Vasa rf genom att kontakta oss per e-post på adressen vasa@pelastakaalapset.net. Föreningens ordförande är Johanna Holmäng-Jaskari, sekreterare är Gun-Britt Beijar och ekonomiansvarig är Thea Lindegård.

Vi finns också på Facebook, du hittar oss genom att söka på Rädda Barnen i Vasa r.f. samt på Instagram under namnet raddabarnenivasarf. Följ oss gärna där!

Föreningens styrelse består fr.o.m. 1.1.2024 av:

Johanna Holmäng-Jaskari, ordförande (också medlem i Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf:s förbundsfullmäktige)

Maj-Len Swanljung, viceordförande

Gun-Britt Beijar, sekreterare

Thea Lindegård, ekonomiansvarig

Gertrud Sjöberg

Gun-Britt Salmela

Nancy Engblom

Lilian Norrgård

Verksamhetsgranskare är Tua Holmström och Daniel Beijar

Vårt konto är i Kvevlax Sparbank och kontonumret är FI10 4958 0010 0929 18.