Kom med!

Genom att betala medlemsavgiften 23,- per år eller 12,- för ungdomsmedlemmar (personer under 29 år) stöder du vår verksamhet och är en del av den världsomfattande organisationen Rädda Barnen. Vår verksamhet riktar sig främst till barn och ungdomar under 18 år i Vasa med omnejd.

Som medlem får du bl.a. tidningen Rädda Barnen som utkommer fyra gånger om året. Tidningen är i huvudsak på finska, men det finns en del artiklar på svenska i den också.