Ansökan om hobbystöd

Observera att hobbystöd ansöks om från den lokala Rädda Barnen-föreningen som är belägen i din egen kommun. Innan du skickar in ansökan, var god och kontrollera tillgängligheten av stödet, kontaktinformationen och ansökningstiderna från den lokala föreningen.

De lokala föreningarna verkar baserat på ideellt arbete. Observera att förmågan att hantera ansökningar på svenska kan variera.
Ansökan på finska här.