Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

 • Avustusta voivat hakea lapset ja nuoret, jotka asuvat Salossa tai Salon lähialueilla, joilla ei ole omaa Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä
 • Lähetä hakemus postitse: Salon Pelastakaa Lapset ry, c/o Yhteisötalo Vinski, Tehdaskatu 13, 2 krs. 24100 Salo
 • Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti
 • Summa määräytyy aina tapauskohtaisesti
 • Tukea ei makseta rahana hakijalle

Tarkistattehan, että ajantasaiset yhteystietonne (koko nimi, osoite, puhelinnumero) löytyvät hakemuksesta!

Tiedustelut: salo@pelastakaalapset.net

Hakuohjeita:

Jos täytät hakemuksen sähköisesti, tallenna se ensin omalle koneellesi, avaa ja täytä sekä muista tallentaa. Voit myös tulostaa hakemuksen ja täyttää sen käsin.

 • Täytä jokaisesta hakijasta oma hakemuslomake (yksi harrastus/hakija). Yksi lapsi voi saada tukea enintään kolmena (3) vuotena.
 • Harrastuksen tulee olla ohjattua sekä säännöllistä.
 • Lähetä hakemuslomake postitse Salon Pelastakaa Lapset ry c/o Yhteisötalo Vinski, Tehdaskatu 13, 2.krs, 24100 Salo
 • Yhteyshenkilö on yhteydessä ja sopii käytännön asioista ja tarvittaessa tapaamisesta.

Huom! Harrastustukea ei makseta suoraan esim. urheiluseuralle tai jälkikäteen rahana hakijan tilille. Jos tuki on jo myönnetty hakijalle, maksetaan harrastuksen järjestäjän hakijan nimelle kirjoitettu lasku ja sovittu summa. Seura ei siis voi hakea yhdistykseltä harrastustukea, mutta voi toki avustaa hakuprosessissa ja esim. ohjaajat/valmentajat voivat suositella hakijaa! Laskut tulee toimittaa sähköpostitse salo@pelastakaalapset.net yhden (1kuukauden kuluessa) myönteisen hakupäätöksen saamisesta. Tämän jälkeen toimitettuja laskuja ei makseta, vaan tarvitaan uusi yhteydenotto.

HAKUAJAT 2024:

Harrastustuki: 1.4.2024-30.4.2024 (Käsittely toukokuun aikana)

Etsimme jatkuvasti yhteistyötahoja, jotta on jokaisella Salon alueen lapsella oli mahdollisuus harrastaa itseään kiinnostavaa harrastusta kustannuksista huolimatta. Ilmoitathan kiinnostuksestasi sponsoriyhteistyöhön!

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla. 

Hakuohjeita:

Jos täytät hakemuksen sähköisesti, tallenna se ensin omalle koneellesi, avaa ja täytä sekä muista tallentaa. Voit myös tulostaa hakemuksen ja täyttää sen käsin.

 • Lähetä hakemus postitse Salon Pelastakaa Lapset ry c/o Yhteisötalo Vinski,  Tehdaskatu 13, 2.krs, 24100 Salo
 • Halutessasi voit liittää mukaan opon/opettajan/rehtorin tai muun tahon ”suosituksen”
 • Yhteyshenkilö on yhteydessä käytännön asioista ja sopii tarvittaessa tapaamisen toimistollemme
 • Jos olet jo mukana Eväitä Elämälle Oppimateriaalituen piirissä, ole aina yhteydessä yhdistykseen, mikäli tiedossa on itsekustannettavia hankintoja ja taloudellisen tuen tarve elämäntilanteessasi jatkuu!

HAKUAJAT 2024:

Oppimateriaalituki (ammattiin opiskelevat sekä lukiolaiset): 1.4.-30.4.2024 (Käsittely toukokuun puolivälissä)

Etsimme jatkuvasti yhteistyötahoja, jotta nuoren oikeus koulutukseen on mahdollista. Ilmoitathan kiinnostuksestasi sponsoriyhteistyöhön!

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Ikoni kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa
Ikoni kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea
Ikoni kirja.

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea
Ikoni sijaintimerkki.

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste