Hae tukea lapselle

Kevään 2024 harrastus- ja oppimateriaalitukihakemuksien viimeinen vastaanottopäivä on 7.1.2024. Tämän päivän jälkeen emme ota keväälle enää vastaan harrastetukihakemuksia. Päivitämme syksyn 2024 hakemusten viimeisen vastaanottopäivän nettisivuillemme, kun se on tiedossa.

Toimita hakemus osoitteeseen: knpelastakaalapset@gmail.com

Harrastustuki

Tuemme alle 18- vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin
harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen
tilanteen vuoksi.

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Oppimateriaalituki

Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa

Tukea harrastuksiin ja opiskeluun

1891 lasta sai harrastustukea ja 270 lasta sai oppimateriaalitukea

Kirkkonummen Pelastakaa Lapset ry

myönsi harrastus- ja oppimateriaalitukea yhteensä 31 kirkkonummelaiselle lapselle tai nuorelle

60 yhdistystä mukana

Kiitämme lämpimästi kaikkia jäseniämme sekä Kirkkonummen kunnan sosiaalitoimea yhteistyöstä.

Tietosuojaseloste