Rädda Barnen i Kyrkslätt rf

Vi stödjer barn, unga och behövande barnfamiljer i vår kommun på olika sätt. Kom och verka med oss för barnens bästa!

 

 

Rädda Barnen i Kyrkslätt rf

Rädda Barnen i Kyrkslätt rf är medlem i nationella Rädda Barnen rf. Föreningens syfte är att stödja den unga befolkningen i Kyrkslätt och att verka särskilt till förmån för de barn och unga som lever under svåra förhållanden. Föreningen grundades i början av 2017.

Vår förening finansieras av donationer. Vi finansierar även vår verksamhet med till exempel medlemsavgifter, lotterier, marknader och genom att delta i olika evenemang.

Vi samlar in donationer och medel som vi delar ut till behövande barnfamiljer. Vårt donationskonto är FI29 5727 2120 0231 45. Vår förening deltar i programmet Vägkost för livet som stöder hobbyverksamhet och skolgång för barn som hotas av marginalisering.

Genom att bli medlem i Rädda Barnen i Kyrkslätt rf bidrar du till att stödja välmåendet hos barn och unga i kommunen. Medlemsavgiften är 30 euro per år och 15 euro per år för ungdomsmedlemmar under 29 år.

Ta gärna kontakt om du vill veta mer:  knpelastakaalapset(at)gmail.com .

Du är varmt välkommen att delta i vår verksamhet!

Vår förening är medlemsförening i Rädda Barnen rf

Rädda Barnen är en världsledande obunden barnogranisation och barnskyddsexpert. Vi säkrar varje barns rätt till liv, skydd, inlärning och delaktighet i Finland och i världen. Vi har över hundra års erfarenhet inom främjande av barns rättigheter. Vi för samman barn och vuxna för att skapa en beständigt bättre framtid. För barns framtid börjar nu.