Hae tukea lapselle

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Tuet ovat haettavissa jatkuvasti

Vuoden 2024 oppimateriaali- ja harrastustuki on jaettu kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä emme voi käsitellä uusia saapuvia hakemuksia. Tiedotamme, mikäli avustusta tulee jaettavaksi lisää myöhemmin.

  • Haku on jatkuva, eli hakemuksen voi lähettää koska tahansa yhdistyksen käsiteltäväksi. Tukea jaetaan niin pitkään kuin sitä riittää.
  • Kaksi hallituksen jäsentä käsittelee hakemukset, ja päätökset tuen myöntämisestä tehdään kerran kuukaudessa hallituksen kokouksessa.
  • Harrastustukea voidaan myöntää alle 18-vuotiaille.
  • Harrastustuki max 250€/lapsi. Jos tukea myönnetään perheeseen useammalle lapselle, seuraavat lapset max 150€/lapsi. Suurten perheiden harrastustuet katsotaan erikseen.
  • Oppimateriaalituki 200€/lapsi.
  • Edellä mainitut summat ovat täysimääräisinä per perhe.
  • Tukea haetaan kuluvalle vuodelle, edellisen vuoden hakemuksia ei huomioida enää vuoden vaihduttua. Tukeen liittyvät kuitit tulee toimittaa sen vuoden aikana, kun tuki on myönnetty. HUOM! Kuitit tulee aina toimittaa, pelkkä lasku ei riitä tositteeksi!

Lisätietoja:

Anna Pekkarinen, puh. 050 431 0535

joensuu@pelastakaalapset.net

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Täytä harrastustukihakemus ja toimita se yhdistyksen toimistolle osoitteeseen Koskikatu 11 C 35, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen joensuu@pelastakaalapset.net

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Toisen asteen opintojen maksuttomuus koskee syksyllä 2021 toisen asteen opintonsa aloittavia opiskelijoita. Pelastakaa Lasten Joensuun paikallisyhdistys tukee edelleen niitä toisen asteen opiskelijoita, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä. Tämä tarkoittaa opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa toisella asteella ennen syksyä 2021. Opiskelijat, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä, voivat hakea oppimateriaalitukea.

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Täytä oppimateriaalitukihakemus ja toimita se yhdistyksen toimistolle osoitteeseen Koskikatu 11 C 35, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen joensuu@pelastakaalapset.net

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste