Toimintamme

Joensuun Pelastakaa Lapset ry on toiminut lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin hyväksi jo yli 60 vuotta (yhdistys perustettiin 1960). Sadat vapaaehtoiset ovat antaneet aikaansa ja resursseja kansalaisjärjestölle tehden palkitsevaa, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Työtä on tehty pienillä toimintarahoilla, mutta suurella sydämellä, usein vapaaehtoisten oman arkisen työn ohella.

Lasten elinympäristö on muuttunut suuresti yhdistyksen olemassaolon aikana. Työ lasten hyväksi ei kuitenkaan ole vähentynyt. Päinvastoin vapaaehtoisten tarve lastensuojelun saralla näyttäisi kasvavan. Joka vuosikymmen tuo mukanaan uudet haasteet, joihin Joensuun Pelastakaa Lapset ry haluaa vastata. Pyyteetön vapaaehtoisten työ, lahjoitukset ja erilaiset rahoitukset takaavat työn jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Joensuun Pelastakaa Lapset ry jatkaa lapsen hyvinvoinnin eteen tekemäänsä työtä. Perustyön lisäksi järjestetään mm. lasten leirejä, jatketaan pienryhmätoimintoja ja ammatillisesti ohjattua lasten pienryhmätyön kehittämistä. Lisäksi yhdistys haluaa kehittää edelleen yhteistyötä muiden lasten kanssa toimivien tahojen kanssa.

Joensuun Pelastakaa Lapset ry tekee tiivistä yhteistyötä Joensuussa sijaitsevan Pelastakaa Lasten Itä-Suomen aluetoimiston sekä Joensuun Perheentalon kanssa.

Vapaaehtoistehtäviin tarvitaan aina apukäsiä, pienikin panos on tärkeä! Olisitko kiinnostunut pienryhmän ohjauksesta, hallitustyöskentelystä tai tapahtumassa toimimisesta? Ota yhteyttä, niin etsitään sinulle sopivin tapa osallistua! Lue lisää vapaaehtoistehtävistä.

Minä Olen Tärkeä! -pienryhmätoiminta

Joensuun Pelastakaa Lapset ry:n keskeisintä toimintaa on STEA-rahoitteinen pienryhmätoiminta. Minä Olen Tärkeä! -pienryhmät ovat 9-16-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua maksutonta, ohjattua toimintaa. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten sosiaalisten taitojen kehitystä, itsetunnon vahvistumista ja auttaa uusien kaveruussuhteiden solmimisessa. Kysy oman alueesi pienryhmätoiminnasta tai ilmoittaudu vapaaehtoiseksi ohjaajaksi!

Minä Olen Tärkeä! -pienryhmätoiminta

Perheretkitoiminta

Perheretkitoiminta on osa yhdistyksen STEA-rahoitteista toimintaa. Perheretkiä toteutetaan eri kohtein ja teemoin. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta, tarjota yhteisiä onnistumisen kokemuksia sekä mukavaa ajanviettoa yhdessä tekemisen kautta.

Perheretkitoimintamme on maksutonta ja päihteetöntä.

Perheretkitoiminta