Minä Olen Tärkeä! -pienryhmätoiminta

Minä Olen Tärkeä! -pienryhmät ovat 9–16-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettuja maksuttomia pienryhmiä, joita rahoittaa STEA. Kuhunkin pienryhmään kuuluu 3-5 lasta. Ryhmät on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi tai joilla on haasteita kaveruussuhteissa. Ryhmät pyritään kokoamaan jokaisen lapsen tarpeet ja tilanne huomioiden niin, että ryhmissä toimiminen on mielekästä ja turvallista kaikille lapsille.

Ystävyys- ja kaveruussuhteet ovat jokaiselle lapselle ja nuorelle tärkeitä ihmissuhteita emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Ystävyyssuhteiden puuttuminen tai niiden kokeminen huonoiksi voi aiheuttaa yksinäisyyttä. Yksinäisyyden vaikutukset ulottuvat niin lapsen koulunkäyntiin kuin vapaa-aikaankin.

Pienryhmien toiminta rakentuu kunkin pienryhmäläisten omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa säännöllisesti koko kouluvuoden ajan ja ryhmissä on aina vähintään kaksi vapaaehtoista ohjaajaa. Ryhmien säännöllisellä kokoontumisella pyritään tukemaan ryhmäytymistä ja uusien kaveruussuhteiden solmimista ryhmäläisten kesken. Samat ryhmät voivat toimia useampiakin vuosia tarpeen vaatiessa. Ryhmien ohjelmassa voi olla esimerkiksi kokkausta, leikkejä, pelejä, taiteilua, musisointia ja retkiä!

Ohjaajat rekrytoidaan pääsääntöisesti sosiaali-, terveys-, ja opetusalan opiskelijoista ja muista tehtävään riittävillä pohjatiedoilla varustetuista aikuisista.

Täältä löydät ajankohtaisen tiedot tulevista vapaaehtoiskoulutuksista

Ilmoittautuminen ryhmiin tapahtuu ottamalla yhteyttä pienryhmätoiminnan vastaavaan:

Heini Manner, 050 357 9778, heini.manner@pelastakaalapsetjoensuu.fi