Liity jäseneksi!

Mitä Helsingin Pelastakaa Lapset tekee?
Toteutamme Helsingissä Ambition for Children 2030 -strategiaa tukemalla lasten oppimista ja koulussa pärjäämistä. Arvosanat ylös -hankkeessamme annamme lapsille konkreettista apua matikan haasteisiin. ”Matikantunti ei enää ahdista” kiteytti hienosti mentoroinnissa mukana ollut yläkoululainen.

Kuka toiminnasta päättää?
Helsingin Pelastakaa Lapset on Pelastakaa Lasten jäsenyhdistys, joka puolestaan on kansainvälisen Save the Children jäsenjärjestö. Kansalliset järjestöt päättävät yhdessä strategiasta eli siitä, mihin Pelastakaa Lapset keskittää työnsä auttaessaan lapsia. Ambition for Children – globaalissa strategiassa työmme on linjattu vuoteen 2030:
1. Lasten elämän turvaaminen; yksikään alle 5-vuotias lapsi ei kuole ehkäistävissä oleviin syihin.
2. Lasten oppimisen tukeminen; kaikki lapset oppivat laadukkaassa perusopetuksessa, erityinen huomio lasten luku- ja laskutaidon parantamisessa
3. Lasten suojeleminen väkivallalta; minkäänlaista lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ei hyväksytä.

Strategiaa toteutetaan kolmen vuoden sykleissä ja painotukset tehdään tarkoituksenmukaisesti kansallisten ja paikallisten olosuhteiden pohjalta.

Miten voit vaikuttaa?
Paikallisyhdistysten jäsenet päättävät siitä, miten globaalia strategiaa toteutetaan omalla toiminta-alueella. Vain jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Voit siis vaikuttaa omalla äänelläsi ja äänioikeudellasi yhdistyksen kokouksissa.
Lisää tietoa jäsenyydestä halutessasi ota yhteys: helsinki@pelastakaalapset.net tai soita 044 988 1708.

Jäsenyys Pelastakaa Lapsissa on reilu kannanotto lasten ihmisoikeuksien puolesta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Liity jäseneksi