Arvosanat ylös -hanke

Lasten huoli koulussa pärjäämisestään antoi sysäyksen Arvosanat ylös -hankkeellemme. Pelastakaa Lasten vuonna 2020 Lapsen ääni -kyselyyn vastasi yli 3 000 koululaista eri puolelta maata. Peräti 75 % kyselyyn vastanneista tunsi huolta, koska opinnoissa pärjääminen oli vaikeutunut tai heikentynyt etäopiskelun aikana. Lasten huoli oli ja on edelleen aiheellinen ja ymmärrettävä.  Iso huolenaihe on, että oppimistulokset ovat olleet laskussa jo pitkään. Kehitys on voitava pysäyttää, sillä syrjäytymisen yksi syvimmistä syistä on koulussa heikosti pärjääminen. Mitä paremmin lapset pärjäävät koulussa, sitä osaavampia heistä tulee myös aikuisina. 

Oppimisen iloa ja lisää kouluhyvinvointia 

“Matikan tunti ei enää ahdista” kommentoi hankkeessamme mukana ollut yläkoululainen, joka sai mentoriltaan yksilöllistä tukea matematiikan oppimiseen. Mentoritunti on kerran viikossa etäyhteydellä kuuden viikon mittaisella jaksolla. 
Mentoreinamme ovat korkeakouluopiskelijat, jotka antavat matikantunteja yläasteen oppilaille ja toisen asteen aloittajille Helsingissä. Tuki on lyhytaikaista mutta efektiivistä. “Fiksu tapa auttaa, ehdottomasti mukana” kommentoi 2. vuoden fysiikan opiskelija Aalto-yliopistosta. 
 
Jo sata lasta on saanut apua matikan ongelmiin 

Matematiikan mentoritunneilla on ollut jo yli 160 lasta Helsingin eri kouluista. Koenumerot ovat kohonneet vauhdilla; noin 70 % on nostanut oppiaineen arvosanaa 1 – 3 numerolla.  Matikan mentoreita on ollut mukana yli 100. Monet ovat tulleet mukaan, kun vapaaehtoistyö on konseptoitu tarkkarajaiseksi auttamistehtäväksi (ratkotaan vain matikan ongelmia), etätuntien järjestäminen on helppoa ja oppimisen ilo näkyvää.  

Hyvä koulutus kestävän kehityksen ytimessä ja Pelastakaa Lasten strategiassa 

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset on linjannut Ambition for Children 2030 -strategiassaan lasten oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen keskeiseksi toimintamuodoksemme. Yksi läpimurtotavoitteistamme on parantaa lasten luku- ja laskutaitoa kaikkialla maailmassa.  Myös YK:n kestävän kehityksen globaalissa Agenda 2030 ohjelmassa nostetaan esiin koulutuksen merkitys (4. Hyvä koulutus): ”Jokaisen tulee saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat maailmankansalaisen tiedot ja taidot.” 
Ensi vuosikymmenellä tämän päivän teinit ovat jo työelämässä ja kestävän kehityksen vastuunkantajia. Helsingin Pelastakaa Lapsilla on kunniatehtävä tukea lasten oppimista ja hyvää kehitystä. Tulevaisuus alkaa nyt!

Kiitos hanketta tukeneille!

Yhdistyksemme on saanut rahoitusta mentorihankkeelle Arvosanat ylös! usealta taholta. Suuret kiitokset kaikilla matematiikan mentorointia tukeneille ja toiminnan mahdollistaneille!

Vuonna 2023 saimme tukea Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä, Otto A. Malmin säätiöltä, Stiftelsen 7:de Mars Fondenilta sekä monilta yksityisiltä lahjoittajilta. Näillä lahjoitusvaroilla on hankittu mm. piirtopöytiä mentoreiden ja lasten käyttöön. Hankepäällikön palkka ja sivukuluja on maksettu STEAn rahoituksella (www.stea.fi). 

Helsingin Pelastakaa Lapset hallinnoi Arvosanat ylös -hankkeen, joka toteutetaan vv. 2022 – 2024. Hankkeen päärahoittaja on STEA ja kaikki yksityisten henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten lahjoitukset käytämme toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
Lisää tietoja antavat: toiminnanjohtaja Sirpa Kopsa; 044 988 1708; helsinki@pelastakaalapset.net 
hankepäällikkö Konsta Ojamaa; 040 128 0208, konsta.ojamaa@pelastakaalapset.net