Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden raahelaisten lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen tukea voidaan myöntää yhteen harrastukseen/lapsi.

Hakemukseen voi ja kannattaa laittaa tiedoksi kaikki harrastuksesta aiheutuvat kustannukset, mutta voimme myöntää tukea vain tuleviin kuluihin, tukea ei siis voi hakea takautuvasti hakupäivää edeltäviin jo maksettuihin kuluihin. Pääsääntöisesti maksamme laskun tuetun puolesta, sovittaessa voimme myös hyvittää kuluja toimitettujen ja hyväksyttyjen tositteiden perusteella.

Täytä hakemuksesi huolellisesti ja toimita se sähköpostiosoitteeseemme raahe@pelastakaalapset.net
Hakemukset käsitellään paikallisyhdistyksen hallituksessa, joka kokoontuu kerran kuussa, mutta kesä-heinäkuun pidämme taukoa.

Kysy tarvittaessa lisätietoa: raahe@pelastakaalapset.net

Ilmoitamme tukipäätöksistä sähköpostilla. Harrastustukipäätös on voimassa 1-2 kk tai erikseen sovitun ajan.

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme raahelaisten nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Huom. Hakemukseen voi ja kannattaa laittaa tiedoksi kaikki opinnoista aiheutuvat kustannukset, mutta voimme myöntää tukea vain tuleviin kuluihin, tukea ei siis voi hakea takautuvasti hakupäivää edeltäviin kuluihin. Pääsääntöisesti maksamme laskun tuetun puolesta, sovittaessa voimme myös hyvittää kuluja toimitettujen ja hyväksyttyjen tositteiden perusteella.

Täytä hakemuksesi huolellisesti ja toimita se sähköpostiosoitteeseemme raahe@pelastakaalapset.net
Hakemukset käsitellään paikallisyhdistyksen hallituksessa, joka kokoontuu kerran kuussa, mutta kesä-heinäkuun pidämme taukoa.

Kysy tarvittaessa lisätietoa: raahe@pelastakaalapset.net

Ilmoitamme tukipäätöksistä sähköpostilla.

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Ikoni kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa
Ikoni kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea
Ikoni kirja.

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea
Ikoni sijaintimerkki.

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste