Merkityksellistä ja mielekästä toimintaa jo seitsemän vuotta

Vuosi 2023 oli Kirkkonummen Pelastakaa Lasten seitsemäs toimintavuosi. Aiempien vuosien pohjatyö antoikin meille vakaan pohjan, jonka päälle rakentaa entistä vahvemman yhteisön. Tavoitteemme oli jatkaa vuosikellomme mukaista yhdistystoimintaa, kasvattaa maltillisesti jäsenmäärää, tunnistaa varainkeruumahdollisuuksia sekä lisätä tunnettavuuttamme. Tässä onnistuimmekin oikein hyvin!

Eväitä Elämälle -ohjelman avulla myönsimme vuonna 2023 yli 10 000 euroa oppimateriaali- ja harrastetukea 42 kirkkonummelaiselle lapselle ja nuorelle. Pelastakaa Lasten valtakunnallinen tuki, yksityishenkilöiden anteliaisuus sekä Urheilusäätiön avustus mahdollistivat tämän merkittävän panostuksen. Yhteistyömme Kirkkonummen sosiaalitoimen kanssa oli meille edelleen korvaamaton kanava todellisten avuntarvitsijoiden tavoittamiseen. Ulkopuolisten hakijoiden lisääntyneet yhteydenotot kertovat näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäyksen onnistumisesta.

Hallituksen kanssa kokoonnuimme poikkeuksellisen monta kertaa kasvotusten, mikä koronavuosien jälkeen tuntui erityisen mukavalta tavalta pyörittää järjestöä. Myös uudet aktiivit lisäsivät yhdessäolon iloa ja vahvistivat järjestömme toimintaa. Vappurieha ja joululahjakeräys olivat huikeita onnistumisia, ja hallituksemme puheenjohtajan esiintyminen Pelastakaa Lasten Vain elämää -ohjelmassa toi yhdistykselle positiivista julkisuutta ja lahjoituksia. Vuoden päätteeksi jaettiin 90 ruokalahjakorttia taloudellisesti haasteellisessa asemassa oleville perheille. Jatkamme vahvasti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten tukemista vuonna 2024! 🌟