Lapsen ääni -kysely 2024

Lapsen ääni -kysely on avautunut 29.4!  Vuosittain vastauksia on saatu yli 1000 nuorelta, ja Pelastakaa Lapset tarvitsee yhteistyötä ja apuanne, jotta lasten ja nuorten ääni saadaan esille! 

Tänä vuonna kyselyllä selvitetään 12–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia hyvinvoinnista, taloudellisesta tilanteesta ja palveluista. Osallistumalla kyselyyn voidaan lasten ja nuorten mielipiteitä ja kokemuksia nostaa esille, ja näin ne voidaan myös huomioida paremmin.

Kysely on avoinna 29.4.-19.5. osoitteessahttps://link.webropol.com/s/lapsenaani2024