Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   Hakemus harrastetoimintaan tehdään kalenterivuosittain. Tämä koskee myös aiemmin ohjelmassa mukana olleita, joiden täytyy tehdä uusi hakemus kalenterivuosittain.

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  Harrastuksen tulee olla ohjattua ja säännöllistä.

Harrastustuen hakuajat ovat 1.8. – 15.9. ja 1.1.- 15.2. Hakemukset käsitellään hakuaikaa seuraavassa hallituksen kokouksessa, joka pidetään viimeistään 30.9. ja 28.2. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla kokouksen jälkeen.

Hakemuslomake löytyy alla olevasta linkistä ja sen voi täyttää sähköisesti. Täytä hakemus huolella kokonaan, tallenna se tietokoneelle ja lähetä sähköpostin liitteenä sähköpostiimme iisalmi@pelastakaalapset.net . Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Mikäli tukea saanut huomaa, että ei tarvitsekaan myönnettyä tukea tänä vuonna tai sitä jää käyttämättä, tulee asiasta ilmoittaa mahdollisimman pian, että voimme jakaa käyttämättömän tuen muille hakijoille.

Jos tarvitset hakulomakkeen ruotsin- tai englanninkielisenä, sen voi pyytää sähköpostiosoitteestamme.

Huomioithan, että yhdistyksemme toimii vapaaehtoisvoimin emmekä pysty vastaamaan viesteihin säännöllisesti.

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Hakemuslomake täytetään sähköisesti, tallennetaan ja lähetetään sähköpostiimme iisalmi@pelastakaalapset.net .

Hakuajat ovat 1.8. – 15.9. ja 1.1. – 15.2.

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2023

Logo kaksi ihmistä.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1.2 milj. euroa
Logo kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

2719 lasta sai harrastustukea

Tukea opiskeluun

137 lasta sai oppimateriaalitukea

Yli 10000 lasta sai ruoka-apua

Tukea jaettiin yhteensä yli 425 tuhatta euroa

Tietosuojaseloste