Hae tukea lapselle

Eväitä Elämälle -ohjelma 2023

Tukea syrjäytymisvaarassa oleville ja vähävaraisten perheiden lapsille Suomessa

Pitkittynyt Ukrainan sota, inflaatio ja elinkustannusten nousu ovat ajaneet vähävaraiset ja muutoin haastavassa elämäntilanteessa elävät lapsiperheet ahdingolle. Lasten elämässä tämä näkyy erityisesti siinä, että kaikilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia aloittaa tai jatkaa heille tärkeää harrastusta. Perheissä on myös jouduttu tinkimään ruoan määrästä ja laadusta.  Lapsiperheköyhyys yhdistyy erityisesti sosiaalisiin suhteisiin, mahdollisuuteen kuulua joukkoon ja tehdä samoja asioita kuin ikätoverit.

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuetaan vähävaraisten perheiden lapsien harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia. Tukea myönnetään lapsille, joiden harrastusmahdollisuudet ovat uhattuna tai joilla on ollut haasteita kattaa toisen asteen opinnoista aiheutuvia kustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Lisäksi vuonna 2020 aloitettua ruokalahjakorttien jakamista jatkettiin jälleen vuonna 2023. Paikallisyhdistykset tukivat myös suomeen sotaa paenneita ukrainalaisia lapsiperheitä harrastustuen ja ruokalahjakorttien muodossa.
Ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti noin 60 paikkakunnalla ja se rahoitetaan täysin lahjoitusvaroin. Vuonna 2023 harrastustukihakemusten määrä kasvoi huomattavasti, eikä tukea pystytty myöntämään kaikille tukea hakeneille.

Lue koko raportti:  evaita_elamalle_raportti_2023.pdf (pelastakaalapset.fi)

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissä olevien avustusvarojen puitteissa kerran vuodessa/ hakija.

Harrastuen hakuaika on kevään 2024 osalta päättynyt.
Ilmoitamme uuden hakuajan kotisivuillamme.

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Lähetä hakemus sähköpostin liitteenä osoitteeseenespoo@pelastakaalapset.net

Ohjelman tuloksia vuodelta 2023

Yhteensä 13 909 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä 1 237 850 euroa

Tukea harrastuksiin jaettiin yhteensä 760 778 euroa

Yhteensä 2791 lasta sai harrastustukea

Tukea opiskeluun jaettiin yhteensä 34 622 eutoa

137 lukiossa tai ammatilllisessa koulutuksessa opiskelevaa nuorta sai oppimateriaalitukea

59 paikallisyhdistystä mukana, rahoitus perustuu lahjoituksena saatuihin varoihin

Tietosuojaseloste