Espoon Pelastakaa Lapset ry

Espoon Pelastakaa Lapset ry (’Rädda Barnen i Esbo’) är medlem i det rikstäckande Rädda Barnen rf. Föreningens huvudsakliga mål är att arbeta för barns välbefinnande och göra insatser speciellt för de barn och ungdomar som lever under svårare förhållanden. Tyngdpunkten i föreningens verksamhet ligger på stödåtgärder för barn i Esbo. Föreningen grundades år 2002.

Espoon Pelastakaa Lapset ry (’Rädda Barnen i Esbo’) samlar in donationer och medel till förmån för barn som lever under besvärliga ekonomiska förhållanden. Alla tillgångar går till att stödja barns välbefinnande, främst genom kampanjen Eväitä elämälle (’färdkost på livets väg’). Med detta program stöder vi barns skolgång och möjlighet till hobbyverksamhet. Viktiga samarbetspartner är Ikea Oy och Thermo Fischer Scientific Oy mm.

Inför julen skaffar vår förening julklappar och julmat till mindre bemedlade barnfamiljer.

Förutom direkta insatser strävar Espoon Pelastakaa Lapset efter att också hitta verksamhetsformer för att få till stånd bestående förändringar i barns liv.