Hae tukea lapselle

Harrastustuki

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Asikkalassa haku keskitetään aina syksyyn, kouluvuoden alkuun. Erityistilanteessa tukea voidaan olemassa olevien määrärahojen puitteissa myöntää myös hakuajan ulkopuolella. 

Vuonna 2023 harrastustukea olemme myöntäneet kahdellekymmenelle lapselle / nuorelle.

Hakulomake palautetaan osoitteeseen: asikkala@pelastakaalapset.net

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Asikkalassa oppimateriaalitukeen on jatkuva haku. Päätös tuesta pyritään tekemään mahdollisimman pian hakemuksen saavuttua.

Hakulomake palautetaan osoitteeseen: asikkala@pelastakaalapset.net

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2023

12 277 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä 1 074 878 euroa. Asikkalassa tukea jaettiin harrastuksiin 5195 euroa, oppimateriaalien hankintaan 144 euroa ja ruoka-apua myönnettiin 2500 euroa.

Tukea harrastuksiin

2791 lasta sai harrastustukea. Asikkalan paikallisyhdistys tuki 24 lasta / nuorta.

Tukea opiskeluun

137 lasta sai oppimateriaalitukea. Asikkalassa tukea myönnettiin yhdelle nuorelle.

59 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste