Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Hakeminen vuonna 2024:

Oppimateriaalitukea ja harrastustukea voi hakea erillisen aikataulun mukaan:

Oppimateriaali- ja harrastustuki hakuajat ja hakemuskäsittelyt vuonna 2024:

1.-31.1.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.2.24

1.2.-31.3.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.4.24

1.4-31.5.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.6.24

1.6-31.7.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.8.24

1.8-30.9.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.10.24

1.10-30.11.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.12.24

1.-17.12.24 –> Hakemuskäsittely 18.-20.12.24

Yhdistyksellä on rajallinen määräraha varattu avustuksiin, joten mikäli varat loppuvat, hakuaika poistuu ja hakemuksia ei oteta enää vastaan.

Hakuohje:

 1. Täytä hakemus tietokoneella ja lähetä se osoitteeseen varkaus@pelastakaalapset.net

TAI

1. Tulosta hakemus

2. Täytä hakemus

3. Toimita se Warikon toimistoon/postilaatikkoon.

Toimitusosoite: Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry / Warikko / Varkauden Pelastakaa Lapset ry
Ahlströminkatu 22,lh3, 78250 Varkaus.

4. Odota yhteydenottoa kts. hakuajat –>Hakemuskäsittelyn jälkeen

Lyhyesti:

 • Uudet hakijat ovat etusijalla.
 • Tukea haetaan kuluvalle vuodelle
 • Harrastustukea (max. 300e/lapsi) voidaan myöntää alle 18-vuotialle lapsille ja nuorille.
 • Oppimateriaalitukea (max. 200€) voidaan myöntää alle 18v, toisen asteen opiskelijalle.
 • Yhdistyksen Eväitä Elämälle-ryhmä määrittelee tukisumman tapauskohtaisesti. Mikäli tukea haetaan useammalle saman perheen lapselle, tuki myönnetään perhekohtaisesti,
 • Harrastuksesta ja oppimateriaaleista pitää pystyä toimittamaan lasku yhdistykselle, ellei sovittuna ole osto-osoitus. Rahaa emme myönnä.
 • Tarkemmat ohjeet oppimateriaalihankintoihin ja harrastustukeen saat, mikäli avustuspäätös on myönteinen.

Oppimateriaali- ja harrastustukirahastoon voi myös lahjoittaa rahaa! Kts. Yhteystiedot

Lisätietoja:

puheenjohtaja Heidi Lehtonen varkaus@pelastakaalapset.net

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Hakeminen vuonna 2024:

Oppimateriaalitukea ja harrastustukea voi hakea erillisen aikataulun mukaan:

Oppimateriaali- ja harrastustuki hakuajat ja hakemuskäsittelyt vuonna 2024:

1.-31.1.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.2.24

1.2.-31.3.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.4.24

1.4-31.5.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.6.24

1.6-31.7.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.8.24

1.8-30.9.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.10.24

1.10-30.11.24 –> Hakemuskäsittely 1.-7.12.24

1.-17.12.24 –> Hakemuskäsittely 18.-20.12.24

Yhdistyksellä on rajallinen määräraha varattu avustuksiin, joten mikäli varat loppuvat, hakuaika poistuu ja hakemuksia ei oteta enää vastaan.

Hakuohje:

 1. Täytä hakemus tietokoneella ja lähetä se osoitteeseen varkaus@pelastakaalapset.net

TAI

1. Tulosta hakemus

2. Täytä hakemus

3. Toimita se Warikon toimistoon/postilaatikkoon.

Toimitusosoite: Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry / Warikko / Varkauden Pelastakaa Lapset ry
Ahlströminkatu 22,lh3, 78250 Varkaus.

4. Odota yhteydenottoa kts. hakuajat –>Hakemuskäsittelyn jälkeen

Lyhyesti:

 • Uudet hakijat ovat etusijalla.
 • Tukea haetaan kuluvalle vuodelle
 • Harrastustukea (max. 300e/lapsi) voidaan myöntää alle 18-vuotialle lapsille ja nuorille.
 • Oppimateriaalitukea (max. 200€) voidaan myöntää alle 18v, toisen asteen opiskelijalle.
 • Yhdistyksen Eväitä Elämälle-ryhmä määrittelee tukisumman tapauskohtaisesti. Mikäli tukea haetaan useammalle saman perheen lapselle, tuki myönnetään perhekohtaisesti,
 • Harrastuksesta ja oppimateriaaleista pitää pystyä toimittamaan lasku yhdistykselle, ellei sovittuna ole osto-osoitus. Rahaa emme myönnä.
 • Tarkemmat ohjeet oppimateriaalihankintoihin ja harrastustukeen saat, mikäli avustuspäätös on myönteinen.

Oppimateriaali- ja harrastustukirahastoon voi myös lahjoittaa rahaa! Kts. Yhteystiedot

Lisätietoja:

puheenjohtaja Heidi Lehtonen varkaus@pelastakaalapset.net

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Ikoni kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa
Ikoni kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea
Ikoni kirja.

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea
Ikoni sijaintimerkki.

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste