Syyskokous 27.11.2023

Vantaan Pelastakaa Lapset ry:n sääntömukainen syyskokous on kaikille jäsenille auki!

Tervetuloa mukaan joko osallistumaan, kertomaan mielipiteitäsi tai vaikka vain seuraamaan kokousta.

Kokous alkaa klo 18.00 ja sijainti on Tikkurilan asukastilassa osoitteessa Lummetie 2bA.


Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen että
  nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja
  äänioikeudettomien jäsenten määrät
 7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset
  jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja
  äänioikeudettomat jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka
  yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen