Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Vastaanotamme hakemuksia vantaalaisilta hakijoilta sähköpostiimme. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Kevään hakuaika on 1.1. – 30.4.2024.
Syksyn hakuaika on 1.8. – 30.9.2024.

 

Ohje tuen hakemiseen:

 • Hakemus harrastetoimintaan tehdään kalenterivuosittain. Tämä koskee myös aiemmin ohjelmassa mukana olleita, joiden täytyy tehdä uusi hakemus kalenterivuosittain.
 • Otamme hakemuksia vastaan vain sähköpostitse ja ne käsitellään luottamuksellisesti.
 • Puoltolausunto esim. diakonialta, sosiaalitoimelta tai koulukuraattorilta olisi hyvä olla hakemuksen mukana.
 • Täytä lomake huolella kokonaan, tallenna se koneellesi ja lähetä meille sähköpostitse vantaa@pelastakaalapset.net.
 • Käsittelemme vain hakemukset, jotka on tehty varsinaisella hakemuslomakkeella.
 • Tuemme harrastusta, joka on ohjattua ja säännöllistä.
 • Harrastustukea voidaan myöntää alle 18-vuotialle lapsille ja nuorille, enintään 300 €/lapsi/vuosi.
 • Harrastuksen kuluista pitää pystyä toimittamaan yhdistykselle lasku, ellei sovittuna ole maksusitoumus. Tukea ei makseta rahana hakijalle.
 • Voimme myöntää tukea vain tuleviin kuluihin. Tukea ei voi hakea takautuvasti hakupäivää edeltäviin kuluihin.
 • Yhdistys käsittelee hakemukset kokouksessaan ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse kokouksen jälkeen.
 • Eväitä Elämälle -ohjelmaan hyväksytyksi tulleet toimittavat tarvittavat laskut ja dokumentit yhdistykselle sähköpostiin. Dokumenttien on oltava selkeitä ja tulostettavassa muodossa olevia, mieluiten pdf-muodossa.
 • Mikäli tukea saanut huomaa, ettei tarvitsekaan myönnettyä tukea tänä vuonna tai sitä jää käyttämättä, tulee asiasta ilmoittaa yhteyshenkilöille mahdollisimman pian, että voimme jakaa käyttämättömän tuen muille hakijoille.
 • Huomioithan, että yhdistyksemme toimii vapaaehtoisvoimin emmekä pysty vastaamaan viesteihin säännöllisesti.
 • Kaikki Eväitä Elämälle -ohjelmaan liittyvät tiedustelut tehdään yhdistyksen sähköpostiin.
 • Jos tarvitset hakulomakkeen ruotsin- tai englanninkielisenä, niin sen voi pyytää sähköpostiosoitteestamme.

Vänligen kontakta oss via epost om ni vill ha ansökningsblanketten på svenska.

In case you need the application form in English you can ask for it by sending an email to us.

email: vantaa@pelastakaalapset.net

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan laskun tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Vastaanotamme hakemuksia vantaalaisilta hakijoilta sähköpostiimme. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Kevään hakuaika on 1.1. – 30.4.2024.
Syksyn hakuaika on 1.8. – 30.9.2024.

email: vantaa@pelastakaalapset.net

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2023

Ikoni kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1.2 milj. euroa
Ikoni kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

2719 lasta sai harrastustukea
Ikoni kirja.

Tukea opiskeluun

137 lasta sai oppimateriaalitukea

Yli 10000 lasta sai ruoka-apua

Tukea jaettiin yhteensä yli 425 tuhatta euroa

Eväitä Elämälle 2023-raportti julkaistu:

https://www.pelastakaalapset.fi/wp-content/uploads/2024/03/evaita_elamalle_raportti_2023.pdf

Tietosuojaseloste