Eväitä Elämälle

Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle — ohjelmassa.
Vantaan Pelastakaa Lapset ry tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten hyvinvointia ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Tuet ovat aina tarveharkintaista ja niitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tukien tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Eväitä Elämälle-ohjelman rekisteriseloste.