Ikoni kaksi lasta.

Lapsen etu on päättäjän velvollisuus

Lapset ja perheet elävät kuormittavia aikoja eduskuntavaalien alla. On juuri selvitty pandemiasta ja nyt Ukrainan sota ja hintojen nousu aiheuttavat epävarmuutta arkeen. Lapsiperheköyhyys on kasvussa. Yli 121 000 lasta elää pienituloisessa perheessä.

Tarvitaan toimenpiteitä tasaamaan kasvaneita hyvinvointieroja ja tulevaan eduskuntaan päättäjiä, jotka näkevät lapsen edun.

Pienituloisuus tuntuu lasten arjessa. Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni -kyselyn (2022) mukaan pienituloisten perheiden lapset kokevat arjen puutteita (ruoka, vaatteet jne.) ja negatiivisia tunteita sekä kiusaamista perheensä taloudellisesta tilanteesta johtuen. He ovat huolissaan ja kokevat olevansa perheelleen taakka: ”Tekisi mieli joskus kadota tai luovuttaa kokonaan, koska tuntuu, että se auttaisi muita pärjäämään paremmin…”

Pienituloisuus heikentää lasten hyvinvointia. Perheissä on tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluille ja erityisesti mielenterveyspalvelujen saatavuus huolettaa nuoria. Jaksaminen on äärirajoilla opiskelijoilla, yksinhuoltajilla, sairastavissa ja erityistarpeisten lasten perheissä. Pienituloisissa perheissä joudutaan tinkimään vapaa-ajan menoista, kun rahat eivät riitä edes ruokaan ja laskuihin. Maksuton vapaa-ajan toiminta tukee lasten hyvinvointia. Harrastamisen Suomen mallin mukaista koulupäivän yhteydessä toteutettavaa maksutonta harrastustoimintaa tulee kehittää lasten toiveiden mukaisesti ja toteuttaa yhdenvertaisesti myös Etelä-Karjalan alueella.

Työllistymisen tukeminen ehkäisee lapsiperheköyhyyttä, mutta riittävä sosiaaliturvan taso turvaa perheiden hyvinvointia elämän muutostilanteissa. Lapsilisä tulee sitoa indeksiin ja sosiaaliturvaetuuksia kehittää lapsilähtöisesti monimuotoiset perhetilanteet huomioiden. Epävarmassa maailmantilanteessa on huolehdittava, että sosiaaliturva joustaa myös poikkeusaikoina.

Pienituloisten perheiden lasten arjesta puuttuvat monet hyvinvoinnin tekijät. Yhdistyksillä on tärkeä rooli lasten ja perheiden tukijoina. Toiminnallaan yhdistykset vähentävät köyhyyden kielteisiä vaikutuksia ja vahvistavat perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä. Lappeenrannan Pelastakaa Lapset ry tukee lapsia mm. Eväitä Elämälle -harrastustuen avulla. Päättäjien on tehtävä yhteistyötä järjestöjen kanssa ja tuettava vapaaehtoistyön toimintaedellytyksiä, jotta lasten hyvinvointia turvataan myös paikallisesti.

Lapsiperheköyhyys on Suomessa yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan useita toimijoita ja toimenpiteitä. Etelä-Karjalasta tarvitaan kansanedustajiksi päättäjiä, jotka huolehtivat, että tulevat päätökset ovat lapsen edun mukaisia. Päätöksissä ja toimenpiteissä tulee toteuttaa lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia. Niiden avulla turvataan riittävät resurssit lasten hyvinvointiin ja varat voidaan kohdentaa lapsilähtöisesti palveluihin ja sosiaaliturvaan.

Pelastakaa Lapset ry tekee pitkäjänteisesti työtä lapsen oikeuksien eteen. Pyrimme varmistamaan hyvinvoinnin myös pienituloisissa perheissä. Näin olemme mahdollistamassa jokaiselle lapselle valoisamman tulevaisuuden.

Lappeenrannan Pelastakaa Lapet ry, hallitus
ja
Johanna Vinberg, lapsiperheköyhyysasiantuntija, Pelastakaa Lapset ry

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22.3.2023