Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Allekirjoitettu lomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen lappeenranta@pelastakaalapset.net.

***
Tiedote 5.3.2024: Otamme harrastustukihakemuksia seuraavan kerran vastaan loppukeväästä, emme siis toistaiseksi voi ottaa uusia hakemuksia käsittelyyn. Päivitämme tälle sivulle tiedon, kun hakemuksia otetaan taas vastaan.
***

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Allekirjoitettu lomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen lappeenranta@pelastakaalapset.net.

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2023

Ikoni kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä 1 237 850 euroa
Ikoni kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

2719 lasta sai harrastustukea
Ikoni kirja.

Tukea opiskeluun

137 lasta sai oppimateriaalitukea
Ikoni sijaintimerkki.

Ympäri Suomen mukana

Ohjelmassa oli mukana kautta Suomen 59 paikallisyhdistystä, 5 aluetoimistoa sekä Pelastakaa Lasten keskustoimisto

Tietosuojaseloste