Hae tukea lapselle

Syksyn 2024 Eväitä elämälle -tuen hakuaika on 19.8.-1.9.2024.

Käsittelemme vain hakuaikana saapuneet hakemukset, jotka on tehty varsinaisella hakemuslomakkeella. Hakemuksen voi lähettää postitse tai sähköpostitse.

Tutustu ennen hakemuksen palauttamista huolellisesti tällä sivulla olevaan ohjeistukseen.

HAKEMUKSET JA YHDISTYKSEN POSTI LÄHETETÄÄN OSOITTEELLA:

KUOPION PELASTAKAA LAPSET RY, LAPINLINNANKATU 14, 70110 KUOPIO.

Tiedustelut ainostaan sähköpostitse: kuopio@pelastakaalapset.net

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen kohtuullisin kuluin toteutettavaan harrastukseen.  

Harrastustuki maksetaan tilisiirtoina tuen saajan tai huoltajan ilmoittamalle tilille, jolloin tuen saajalla/huoltajalla on velvollisuus toimittaa kaikki alkuperäiset ostokuitit ja tilisiirrot osoittavat alkuperäiset tositteet kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Kaikki alkuperäiset kulutositteet liitetään yhdistyksen kirjanpitoon.

HUOMIOITAVIA ASIOITA:

Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin, ja tämän vuoksi meillä ei ole mahdollisuutta vastata sähköposteihimme päivittäin. Toivomme ymmärrystä asiassa.

Kiinnitättehän hakemusta täyttäessänne huomiota, että yhteystietonne (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ovat täytetty hakemukseen selkeästi ja oikein. Hakemukset, joissa on puutteelliset yhteystiedot hylätään.

Myönteisen päätöksen saaneita pyydämme lähettämään tilinumeron pyydetyssä ajassa.

Aiemmin tukea saaneille perheille voidaan uutta harrastustukea myöntää vain jos aiemman perheeseen myönnetyn tuen kaikki kuitit on toimitettu yhdistykselle.

Hakemusten määrän lisääntymisen vuoksi joudumme tulevaisuudessa kiinnitämään huomiota entistä enemmän harrastuskulujen kohtuullisuuteen sekä mahdollisesti myös nostamaan ensikertaa tukea hakevat aiemmin tukea saaneiden edelle.

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste